เจ้าหน้าที่ประจำสาขา Teller / Customer Service Officer (ปฏิบัติงานพื้นที่ : ชลบุรี ระยอง)

บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOB)
ด่วนมาก!
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์, ธุรกิจบริการ
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์, ธุรกิจบริการ
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
ชลบุรี, ระยอง
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ธนาครยูโอบีเปิดรับสมัครพนังานประจำ เพื่อขยายธุรกิจภูมิภาคอาเซียน AEC

สมัครพร้อมสัมภาษณ์
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
Teller / Customer Services Officer (เจ้าหน้าที่ประจำสาขา) 

  • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ขยายฐานลูกค้าและธุรกิจของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด
  • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร รวมทั้งจัดกิจกรรมการขายทั้งในและนอกสาขาตามนโยบายของสาขา
  • ปฏิบัติงานประจำสาขาโดยรับผิดชอบในการให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆคุณสมบัติ
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในงานธนาคารหรืองานขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • สามารถทำงานได้ภายใต้ความกดดัน คิดบวก และใจรักงานบริการ
  • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • หากมีประสบการณ์ในงานธนาคาร และมีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย Single License จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


สนใจสมัครงาน ส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ ladapa.kam@uob.co.th หรือสมัครได้ที่ website ของธนาคาร Click Here

ติดต่อ ทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 02-343-4242 โทรสาร 02-343-4261

สวัสดิการ
- Life insurance (ประกันชีวิต)
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ

บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOB)
บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOB)
เกี่ยวกับบริษัท
สำหรับผู้สมัครที่สนใจร่วมงานกับธนาคาร สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่เบอร์ 02-3434287  ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.

บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOB)
ที่อยู่
191 Good Wood Building, Fl 4th South Sathorn Rd., Sathorn, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
Talent Acquisition
โทรศัพท์
0-2343-4242,02-343-4291,02 343 4237 Fax 0-2343-4261
เว็ปไซต์
แบ่งปัน