เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สินทางโทรศัพท์ – ปฏิบัติงานที่ UOB สำนักงานเพชรเกษม

บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOB)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
08/08/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
08/08/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 7 ปี
กทม. (บางแค)
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

Job Description;

 • ติดตามทวงถามหนี้ และแจ้งยอดค้างชำระผ่านทางโทรศัพท์
 • ศึกษาข้อมูลของลูกค้าเพื่อจัดลำดับในการติดตามหนี้
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่นัดชำระไว้เพื่อติดตามให้ลูกค้าชำระหนี้ตรงตามกำหนด
 • บันทึกการติดตามหนี้ของลูกค้าลงระบบ และจัดทำรายงานผลการติดตามเป็นระยะ
 • ประสานงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย พร้อมตรวจสอบเอกสารเพื่อส่งให้สำนักงานกฎหมายฟ้องร้องดำเนินคดี
 • ประสานงานทั้งภายใน (ธนาคาร) และภายนอก (ลูกค้า) เพื่อเจราจาต่อรองให้ลูกค้าจ่ายชำระหนี้ และ/หรือ ปิดบัญชี

  คุณสมบัติ

Qualification;

 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี ในด้านการทวงถามหนี้สินประเภท “สินเชื่อบัตรเครดิต” หรือ ”สินเชื่อที่อยู่อาศัย” หรือ “สินเชื่อรถยนต์” ในสายงานธนาคาร หรือผู้ให้บริการทางการเงิน
 • มีความรู้ในด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตามหนี้สินเป็นอย่างดี
 • มีทักษะการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในงานบริการ
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สามารถปฏิบัติงานประจำที่ UOB สำนักงานเพชรเกษมได้สวัสดิการ
- Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOB)
บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOB)
เกี่ยวกับบริษัท

United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited is a member of the United Overseas Bank Group, which aims to be a premier bank in the Asia – Pacific Region. With over 150 branches across Thailand, and supported by UOB Group’s extensive network of over 500 offices in 18 countries and territories, the Bank is well-positioned to play a significant role in the continued growth of the Thai economy and the banking & financial industry. We are seeking committed, energetic individuals who believe in being rewarded for performance, who want to grow in their careers, while at the same time, contribute to UOB’s exciting growth in Thailand. We are growing. Grow with us.

บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOB)
ที่อยู่
191 Good Wood Building, Fl 4th South Sathorn Rd., Sathorn, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณพรไพลิน
โทรศัพท์
0-2343-4286 Fax 0-2343-4261
เว็ปไซต์
แบ่งปัน