การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 10 ปี
ชลบุรี
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

พื้นที่ที่เปิดรับ จังหวัด ชลบุรี  ระยอง

 • Responsible for managing relationships with the assigned group of clients of the bank as well as expanding new client base in accordance with bank’s lending policies in order to achieve the target business volume and revenue from existing clients and prospects in the assigned market segment.
ประจำพื้นที่:
พื้นที่ที่เปิดรับ จังหวัด ชลบุรี ระยอง
 • ให้บริการและเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่เหมาะสมแก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ SME
 • บริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า รักษาและขยายฐานลูกค้าธุรกิจ โดยพิจารณาด้านความเสี่ยงและโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ
 • ประสานงานกับสาขาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า


คุณสมบัติ
 • Bachelor’s Degree in Business Administration, Finance, Marketing, or Economics.
 • At least 2 - 3 years experience in SME Business from Banking Industry would be advantage. 
 • Strong business acumen and able to deliver targets. 
 • Strong analytical, communication & interpersonal skills. 
 • Dedicated, self-driven and highly-motivated.
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาเศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 2 - 3 ปี ด้านสินเชื่อ SME ในธุรกิจธนาคาร
 • มีความรู้ด้านสินเชื่อ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคาร
 • มีทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ และการเจรจาต่อรองที่ดี
 • มีทักษะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย และมีใจรักงานบริการ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี


Interested candidates please directly filling in the application to the UOB website by CLICK HERE


Please contact K.Piyaporn 

Tel. 02-343-4255 E mail:  piyaporn.sut@uob.co.th

For further Information about UOB Thai and career opportunities, Please visit our website at www.uob.co.th
สวัสดิการ
- Medical insurance
- Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
- Life insurance (ประกันชีวิต)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOB)
บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOB)
เกี่ยวกับบริษัท
สำหรับผู้สมัครที่สนใจร่วมงานกับธนาคาร สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ Jirawan.kho@uob.co.th 

บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOB)
ที่อยู่
191 Good Wood Building, Fl 4th South Sathorn Rd., Sathorn, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
Talent Acquisition
โทรศัพท์
02-3434231 Fax 0-2343-4261
เว็ปไซต์
แบ่งปัน