กลับ

ครู IT Support (ประจำโรงเรียน)

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
การศึกษา
03/10/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การศึกษา
03/10/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

- ติดตั้ง Windows และลงโปรแกรมได้ รวมถึงวิเคราะห์และแก้ไขอาการได้

- ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์, printer (แก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้)

- มีความรู้ด้าน Network จะพิจารณาเป็นพิเศษ


ด้านโสตทัศนศึกษา
- สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ, Photoshop, Illustrator
- ถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ ตัดต่อวิดีโอ ทำคลิป Presentation, ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน
- มีความรู้เรื่องการทำ Live Streaming จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ทั่วไป
- สามารถใช้โปรแกรมสำนักงาน Word , Excel , PowerPoint ได้
- สามารถใช้โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น photoshop , Illustrator , etc.
- สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ VDO


คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ยืดหยุ่น กระตือรือร้น สู้งาน พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

- สามารถบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบและทำงานภายใต้แรงกดดันได้

- ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

- ช่างสังเกต ละเอียดรอบคอบ


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันอุบัติเหตุ
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
เกี่ยวกับบริษัท
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เป็นโรงเรียนหนึ่งในกลุ่มโรงเรียนเครือสารสาสน์ ที่มีอยู่ ทั้งหมด 50 โรงเรียนเป็น รงเรียนแห่งแรกที่จัดการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ในลักษณะสองภาษา ไทย-อังกฤษ (BILINGUAL Thai-English) ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการสอน เมื่อปี พ.ศ. 2538 หลังจากได้รับอนุญาต โรงเรียนได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันโรงเรียนสารสาสน์เอกตราจัดเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนในระดับ เตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนในลักษณะสองภาษา ไทย-อังกฤษ (BILINGUAL Thai-English)
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
ที่อยู่
336/7 Soi sathupradit 20, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
Ampushinee
โทรศัพท์
0-2212-9930 Fax 0-2674-0499
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
ครูฝ่ายทะเบียนและวัดผล
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
ครูสอนภาษาอังกฤษ Grammar (ประถม, มัธยม)
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้