กลับ
กฎหมาย/ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
22/01/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
กฎหมาย/ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
22/01/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
กทม. (ราชเทวี)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

คุณสมบัติ

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือเทียบเท่า

• สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน

• สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ มุ่งผลสำเร็จของงาน และทำงานภายใต้เวลาจำกัด

• มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

• สามารถใช้งานโปรแกรมประยุกต์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office และ GIS
บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
ด้วย บริษัทเอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด (หนึ่งในกลุ่มบริษัท เอเอ็มพี) เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการจราจรขนส่งและโลจิสติกส์ การวิเคราะห์และบริหารบัญชีต้นทุนตลอดจนการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ตั้งอยู่เลขที่ 37/1 อาคารร่วมประสงค์ ซอยเพชรบุรี15
(ซอยสมประสงค์ 3) ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400โทรศัพท์ 02 653 7541-5 โทรสาร
02 653 7546 E-mail:info@ampgroups.com มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้
บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่
37/1 Ruamprasong Bldg.,Soi Phetchaburi 15(soi somprasong 3), Phetchaburi Rd., Kwaeng Thanonphayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
จรัสลักษณ์
โทรศัพท์
0-2653-7541 (10 Lines) Fax 0-2653-7546
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด
Senior Consultant
บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด
กทม. (ราชเทวี)
สามารถเจรจาต่อรองได้