ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุงอาคาร (งานไฟฟ้าและงานระบบ)-บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ได้หยุดประกาศรับสมัครงานเรียบร้อยแล้ว
คุณสามารถไปที่ www.JOBTOPGUN.com เพื่อค้นหางานและสมัครงานค่ะ