กลับ
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

ช่างซ่อมบำรุง, ช่างเทคนิค

ด่วนมาก!
เครื่องจักร, การผลิต
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เครื่องจักร, การผลิต
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 10 ปี
กทม. (บางขุนเทียน)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • จัดการ ดูแล ควบคุม บำรุงรักษา เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งาน
  • วางแผนป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งาน
  • งานซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ในกระบวนการผลิต
  • ตรวจติดตาม และควบคุมอะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์ซ่อมบำรุง
  • จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง

คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. สายช่างทุกสาขา
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ และสามารถเข้ากะได้
  • หากมีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าครองชีพ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เครื่องแบบพนักงาน
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสประจำปี

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
เกี่ยวกับบริษัท
SAHAMITR PRESSURE CONTAINER PLC.
Established in 1981, SAHAMITR PRESSURE CONTAINER PLC (SMPC) is a world-renown manufacturer of LPG cylinders for the global market. The company is accredited with ISO, AS, BS, DOT, EN, and TPED standard among others.
Our extensive experience, stringent quality control system, and continuous development have propelled us to the forefront of our industry. SMPC is one of the leading LPG container manufacturers of the world.
Our integrated production process enhances our performance and enables us to achieve higher quality products.
SMPC’s recognition speaks volumes of our devotion and our focused employees and management.
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่
92, Soi Thientalay 7 (4th Intersection), Bangkhunthien Chaitalay Road, Bangkhunthien, Samaedam, Bangkok 10150
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
02-8954139-54 Fax 02-8954100
เว็ปไซต์
แบ่งปัน