กลับ

ช่างพิมพ์ /ช่างหลังการพิมพ์

บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด
01/08/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
01/08/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

คุณสมบัติ
ช่างประจำงานหลังพิมพ์
- ชาย, หญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- ช่างหลังการพิมพ์ ปวช. – ปวส. สาขา ช่างทุกสาขา 
- วิศวกรหลังการพิมพ์ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมทุกสาขา (ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่)
(เริ่มต้น 15,000 – ตามตกลง)
สามารถทำงานเข้ากะกลางคืนได้
 


ช่างพิมพ์,
- ชาย, หญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- ช่างพิมพ์ ปวช. – ปวส. สาขา ช่างทุกสาขา 
- วิศวกรการพิมพ์ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมทุกสาขา (ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่)
(เริ่มต้น 15,000 – ตามตกลง)
สามารถทำงานเข้ากะกลางคืนได้สวัสดิการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ประกันสังคม
- เงินกู้ยืม
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด
บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

We are one of leading business printing industries in Thailand. The manufacturer and distributor to serving a premium printing quality and all of high quality product, also services to satisfaction market demand in the highly condition market competition. Our vision are focusing and driving to the new market trend and team improvement for a future as fast as we can. Our key successful concept is “Everything Possible” So, we are looking for a candidate who is a person which self motivated, positive attitude, honesty, good vision and intelligent hard working to join our team to become one.

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ชั้นนำในระบบออฟเซ็ทที่มีความมั่นคง ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2540 เป็นระยะเวลา 20 ปี มีนโยบายและวิสัยทัศน์ก้าวหน้าเพื่อผลิตสินค้าและบริการตอบสนองความต้องการของตลาดตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงด้วยความรวดเร็ว มีแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจทุกปี จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มบุคคลากรที่มีคุณภาพเพื่อให้เหมาะสมกับการเติบโตของธุรกิจ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการคัดเลือกบุคคลากรที่มีคุณสมบัติที่ดีและมีความพร้อมในการทำงาน ตลอดจนมีความเป็นผู้นำ เพื่อความก้าวหน้าของตัวพนักงานและบริษัทฯ หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของบริษัทฯ สามารถสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกตามรายละเอียดที่แจ้งไว้


บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด
ที่อยู่
117/144 ถนน บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์
0-2434-0210-5, 0-2433-9126-8 Fax 0-2882-5282
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชี(จัดทำเอกสารบัญชี,เปิดบิล)
บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด
หัวหน้าบัญชี
บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
Tag:
หางานกรุงเทพมหานคร, หางานนครปฐม, หางานนนทบุรี, หางานปทุมธานี, หางานสมุทรปราการ, หางานสมุทรสาคร, หางานช่างก่อสร้าง / อาคาร, หางานช่างคอมพิวเตอร์ / โทรคมนาคม, หางานช่างซ่อมบำรุง / ช่างกล, หางานช่างยานยนต์, หางานช่างอื่นๆ, หางานช่างไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์, หางานผลิต, หางานวิศวกรการผลิต / วิศวกรอุตสาหกรรม, หางานวิศวกรการเกษตร, หางานวิศวกรคอมพิวเตอร์, หางานวิศวกรทั่วไป, หางานวิศวกรยานยนต์, หางานวิศวกรสิ่งแวดล้อม, หางานวิศวกรเคมี / ปิโตรเคมี / พลังงาน, หางานวิศวกรเครื่องกล, หางานวิศวกรโครงการ, หางานวิศวกรโทรคมนาคม, หางานวิศวกรโยธา, หางานวิศวกรไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์, หางานบริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด