กลับ
บริษัท ไทยโปรดักท์ เทคโนโลยี จำกัด
งาน หางาน สมัครงาน

ช่างเครื่อง

บริษัท ไทยโปรดักท์ เทคโนโลยี จำกัด
การผลิต
14/05/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 3 ปี
อยุธยาและภาคกลาง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1 ทำการ Set-up, Program, และ Operate CNC lathes, NC Milling, CNC Machining Center, Grinding Machines เพื่อที่จะผลิตงานได้
2 ทำความเข้าใจและตีความ Technical Drawings และ Specifications ของลูกค้าได้
3 สามารถตัดโลหะหรือวัสดุอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลือกใช้ tool holding, cutting tool และ Coolants สำหรับ CNC manufacturing ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4 ทำการ Manual grinding, drilling, และ milling ได้
5 ทำการ Equipment testing
6 วางแผนงาน และวาง Layout
7 Support การทำงานของ Operators ในสายการผลิต เพื่อให้ผลิตงานมีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของลูกค้า
8 ทำการตวจเช็ค คุณภาพงานเพื่อให้มั่นใจว่า Dimensions และ Criteria อื่นๆ เป็นไปตาม Specification ที่กำหนด
9 จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร และทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำวัน


คุณสมบัติ
1 ปวส สาขาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล, แมคคาทรอนิกส์
2 มีประสบการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3 มีทักษะทางคณิตศาสตร์ และ ความรู้ความสามารถในเรื่องของ CAD/CAM software
4 มีทักษะเกี่ยวกับ team-building และ problem-solving
5 สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้ดี พร้อมทั้งสามารถใช้งาน MS Office พื้นฐานได้


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ไทยโปรดักท์ เทคโนโลยี จำกัด
ที่อยู่
59 หมู่ที่ 12 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180
ชื่อผู้ติดต่อ
ณัฐวุฒิ
โทรศัพท์
092-556-9426 Fax 035-700-099
บริษัท ไทยโปรดักท์ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ไทยโปรดักท์ เทคโนโลยี จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทของเรามีความมุ่งมั่น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไห้มีคุณภาพเเละมาตรฐานอยู่ในระดับสากล ด้วยเทคโนโยโลยีการผลิตและควบคู่กับนำระบบบริหาร และการจัดการมาใช้ อย่างเช่นระบบมาตรฐานรอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 นอกจากนี้บริษัท ยังจัดไห้มีการฝึกอบรม เพิ่มทักษะการทำงานไห้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่มีควานเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อไห้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ควบคู่กับการปลูกฝังจิตรสำนึกและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เพื่อยกระดับ สร้างจุดเเข็งสู่การเป็น "องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยื่น" ในวาระที่บริษัท ไทยโปรดักท์ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินธุรกิจ ครบรอบ 20 ปี ในปี 2557 บริษัท ยังคงเน้นนโยบายที่ยึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอด คือ "คุณภาพของงานและการตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน" ซึ่งนโยบายนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งอีกข้อหนึ่งที่ทำไห้บริษัทของเรามีความเจริญก้าวหน้าและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา และเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ บริษัท ได้วางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและการเเข่งขัน รองรับการเติบโตและการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้วยนโยบาย "4 WIN" คือการสร้างความพึงพอใจสูงสุดไห้ลูกค้า การคงไว้และการรักษาภาพลักษณ์ รวมทั้งชื่อเสียงที่ดีขององค์กร ด้วยการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน การยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และการมีจิตรสาธารณะเพื่อสังคมและประเทศชาติ เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมประเภทนี้ พร้อมก้าวเดินเคียงข้างอุตสาหกรรมไทยอย่างมั่นคง
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ไทยโปรดักท์ เทคโนโลยี จำกัด
Industrial Engineer
บริษัท ไทยโปรดักท์ เทคโนโลยี จำกัด
อยุธยาและภาคกลาง
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ไทยโปรดักท์ เทคโนโลยี จำกัด
พนักงานบัญชี
บริษัท ไทยโปรดักท์ เทคโนโลยี จำกัด
อยุธยาและภาคกลาง
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ไทยโปรดักท์ เทคโนโลยี จำกัด
พนักงานทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยโปรดักท์ เทคโนโลยี จำกัด
อยุธยาและภาคกลาง
สามารถเจรจาต่อรองได้
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google