ตำแหน่ง ช่างเชื่อม, ช่างไฟฟ้าและซ่อมบำรุง, ผู้ช่วยช่าง-บริษัท แอร์โรว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้หยุดประกาศรับสมัครงานเรียบร้อยแล้ว
คุณสามารถไปที่ www.JOBTOPGUN.com เพื่อค้นหางานและสมัครงานค่ะ