กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
22/09/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 ปี
ขอนแก่นและภาคอีสาน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ตรวจสอบ ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร
2. ตรวจสอบ และดูแลเครื่องมือต่างๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3. ซ่อมแซม ปรับปรุง เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องจักร
4. เก็บตัวอย่างเมล็ดในกระบวนการ เพื่อวัดความชื้น พร้อมบันทึกข้อมูล
5. ทบทวนกระบวนการการทำงานให้สอดคล้องกับ ระบบ ISO 9001 : 2015
6. ฉีดพ่นยากำจัดแมลง ตามแผนประจำเดือน ,ประจำปี
7. อบรม และทบทวนความรู้ และเทคนิคต่างๆในการปฏิบัติงาน
8. ลงบันทึกของเสียจากกระบวนการผลิต
9. ตรวจสอบสภาพรถขนส่ง ทั้ง ขาเข้า และขาออก
10. จัดทำรายงานประจำวัน และรายงานประจำเดือน


คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่สมัคร)
2. การศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาช่างกล ,ไฟฟ้า , อิเล็คทรอนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
4. มีประสบการณ์ด้านโรงงานอบข้าวโพด หรือโรงงานที่มีหม้อต้ม จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่
7. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พัก และการเดินทางมาทำงาน
8. สามารถทำงานล่วงเวลา และทำงานเป็นช่วงเวลาได้ (มีค่าตอบแทน)
9. ขับรถยนต์ได้พร้อมทั้งมีใบขับขี่
10. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง หรือร้ายแรง


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าสันทนาการ
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ประกันสังคม
- ลาบวช
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท คอร์นยูโคเปีย จำกัด
บริษัท คอร์นยูโคเปีย จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทจัดตั้งมาแล้วกว่า 18 ปี โดยดำเนินกิจการให้บริการอบข้าวโพดแบบผัก และสีเมล็ดออกจากฝัก   
ที่อยู่
บริษัท คอร์นยูโคเปีย จำกัด 310,310/4 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านทุ่ม
โทรศัพท์
061-415-9478
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท คอร์นยูโคเปีย จำกัด
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท คอร์นยูโคเปีย จำกัด
ขอนแก่นและภาคอีสาน
15,000 - 35,000 บาท/เดือน