กลับ
บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ช่างเทคนิค

บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
29/06/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
29/06/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 2 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
12,000 - 20,000 baht/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-  ต้องติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการทดลองใช้เครื่องจักร เครื่องกลและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาและ มาตรฐานงานช่าง และให้เกิดความปลอดภัย

-  ซ่อมบำรุงรักษาแก้ไขหน้างานให้สามารถใช้งานได้

-  ติดตั้ง และตรวจเช็คเครื่อง(PM) 

-  เข้าเคสคุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 21 - 30 ปี
- วุฒิ ปวช-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะการสื่อสารที่ดี โดยเฉพาะการพูด และการฟัง
- รักในงานบริการลูกค้า
- มีไหวพริบ และทักษะในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี
- สามารถเรียนรู้ และศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง
- มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล


สวัสดิการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ มากกว่า 30 ปี มีลูกค้าทั้งในภาครัฐและเอกชนกว่า 1,000 ราย เครื่องมือที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย ได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษจากผู้ผลิตชั้นนำ จากทวีปอเมริกา และยุโรป อาทิ เครื่องมือแพทย์ ภายใต้ผลิตภัณฑ์ Fujifilm ประเทศญี่ปุ่น 
บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่
62/123 ซอยอมรพันธ์ 4 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ชื่อผู้ติดต่อ
K.Rattana
โทรศัพท์
0-2561-3691-3 Fax 0-2561-3694
เว็ปไซต์
แบ่งปัน