กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องทำงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
06/12/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบหลักในงาน

 • ร่วมจัดทำแผนงานตรวจสอบประจำปี
 • ร่วมจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบแต่ละโครงการ โดยระบุตารางเวลาการทำงาน และจำนวนผู้ตวจสอบที่ต้องใช้ในการตรวจสอบแต่ละโครงการตรวจสอบ
 • ควบคุมและตรวจสอบโครงการตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงานตรวจสอบที่วางไว้
 • จัดทำแผนเสนอโครงการตรวจสอบ หนังสือแจ้งตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ แบบสอบถามระบบการควบคุมภายใจ กระดาษทำการ
 • ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในของฝ่ายงานต่างๆในธนาคาร
 • สอบทานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำแนะนำเพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่จะตรวจสอบ
 • สอบทานกระดาษทำการ และเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบ
 • จัดทำร่างรายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ
 • พัฒนาปรับปรุงงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานโดยทั่วไป
 • พัฒนาตัวเองและผู้ตรวจสอบภายใต้ความดูแลให้มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบและธุรกรรมของธนาคาร
 • เป็นตัวแทนฝ่ายในการประชุมภายในและภายนอก รวมทั้งประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก และธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ศึกษาและปฏิบัติตามกฏบัตรของฝ่ายตรวจสอบ จรรยาบรรณของพนักงานรวมทั้งนโยบาย และระเบียบปฏิบัติของธนาคาร กฏเกณฑ์ของทางการให้เข้าใจเพื่อจะได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 • งานตรวจสอบพิเศษ หรือ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป (ประสบการณ์ในงานตรวจสอบ 3 ปี ขึ้นไป)
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี การเงิน สารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Certifications in Audit เช่น CIA, CPA, CISA, CPIAT (ถ้ามี)
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ การสอนงานและการทำงานเป็นทีม
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • ซื่อสัตย์ เก็บความลับ รับผิดชอบงาน
 • ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ
 • สามารถใช้ Ms.Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการสื่อสารได้ดี
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานตามสาขาต่างๆของธนาคาร ทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • หากมีประสบการณ์ตรวจสอบสินเชื่อธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- Life insurance (ประกันชีวิต)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
dream2
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกท่าน เข้ามาเป็นส่วนหนึงเพื่อเป็นกำลังที่สำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กร เเละพร้อมที่จะร่วมเติบโตไปด้วยกันกับเรา
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 • 1(current)

รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
บริการลูกค้า
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
บริการลูกค้า
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
สวัสดิการดี
อบอุ่นมากที่สุด
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
09/08/2019
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
09/08/2019
บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
121/77 RS Tower Bldg., 26th Fl., Ratchadaphisek, Dindang, Bangkok 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
KHUN RUJIPA
โทรศัพท์
0-2697-5300 ต่อ 3688 Fax 0-2642-3096
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ (สินเชื่อบ้าน)/ DSA (พนักงานประจำ)
บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
กทม. (ดินแดง)
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission
บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (teller) กรุงเทพและปริมณฑล
บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission
บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
ความเสี่ยงด้านตลาด
บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
กทม. (ดินแดง)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
Recruitment Interview วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ RS Tower ตำเเหน่ง ZM and RM (SMEs)
บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission