กลับ

ที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน

บริษัท ภูกิตติกุล จำกัด
24/11/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
24/11/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
แผนรับรองรายได้ตั้งแต่ 30,000 - 100,000 บาท + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ให้คำปรึกษา วางแผนการเงิน และแนะนำสินค้าทางการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้กับลูกค้าโดยสามารถเลือกใช้ได้หลากหลาย สำหรับวางแผนตามระยะเวลาต่างๆ เช่น

 • กองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Mutual Fund and Providence Fund)
 • การลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน
 • การวางแผนภาษี (Tax Planning)
 • การวางแผนเกษียณ (Retirement Fund)
 • การวางแผนการศึกษา (Education Fund)
 • การวางแผนสุขภาพ (Long Term Health Care)
 • การวางแผนกองทุนมรดก (Estate Fund)
 • สินค้าทางการเงินเพื่อการวางแผนระยะยาว ในแบบที่ให้ผลตอบแทนในอัตราคงที่ หรือแบบปรับเปลี่ยนรูปแบบได้

วางแผนการเงิน ครบวงจร ทั้งระบบ เช่น private wealth


คุณสมบัติ
 • อายุ 28 - 45 ปี
 • สัญชาติไทย
 • มี IC License
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีคุณวุฒิเกี่ยวกับการเงิน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • ชอบสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
 • มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี อดทน มีไหวพริบดี

  สามารถดูข้อมูลจาก https://www.facebook.com/The-wealth-group-2399031360355302/


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ท่องเที่ยวฟรี ทั้งในและต่างประเทศ
- เข้าร่วมประชุม MDRT ที่ปรึกษาการเงินระดับโลก
- แนะนำการอบรมสอบ License ภาคบังคับ ในการทำงาน
- โบนัส รายไตรมาส
- โบนัส สูงสุด 5,000,000 บาท เมื่อผ่าน KPI
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ภูกิตติกุล จำกัด
บริษัท ภูกิตติกุล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ภูกิตติกุล จำกัด (The Wealth Group)
เป็นบริษัท ที่รับปรึกษา การวางแผนการเงิน และสร้างนักวางแผนการเงิน แบบครบวงจร ที่เป็น Partner ทั้ง
• บลจ. Phillip ที่มีหลากหลายหลักทรัพย์ ทั้งหุ้น กองทุนรวม
• FINNOMENA บริษัทที่มีแผนจัดการกองทุนรวมตามเป้าหมายที่คุณต้องการ มีพอร์ตให้เลือกหลากหลายแบบ
• บ.AIA จก. ดูแลเรื่องประกันชีวิต และการโอนย้ายความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งดำเนินงานในประเทศไทยมากว่า 80 ปี มีความมั่นคง เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทย และของโลก มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุดในประเทศไทย ต้องการสรรหาบุคลากรมาร่วมงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้คงความเป็นที่ 1 ของประเทศ และพัฒนาทีมงานให้มีความมั่นคง และมั่งคั่งต่อไป

ดูเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ : www.muinathakritta.comบริษัท ภูกิตติกุล จำกัด
ที่อยู่
138 อาคารเจซีบี ชั้น 20 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์
081-945-5456
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานนครปฐม, หางานนนทบุรี, หางานปทุมธานี, หางานสมุทรปราการ, หางานสมุทรสาคร, หางานตัวแทนประกันภัย , หางานบริการลูกค้า, หางานบริหารกองทุน, หางานผู้บริหารระดับสูง, หางานพิจารณารับประกันภัย / Underwriter, หางานลงทุน, หางานวิเคราะห์, หางานสถิติประกันภัย , หางานสินเชื่อ, หางานสินไหมทดแทน, หางานเจ้าหน้าที่การเงิน, หางานเร่งรัดหนี้สิน, หางานโบรกเกอร์, หางานขายปลีก / ขายส่ง / จัดจำหน่าย, หางานงานขายตรง, หางานงานขายทั่วไป, หางานงานขายทางโทรศัพท์, หางานงานขายยา, หางานงานขายระหว่างประเทศ, หางานงานขายเครื่องมือแพทย์, หางานงานขายไอที, หางานงานวิศวกรขาย, หางานงานสนับสนุนงานขาย, หางานขับรถ, หางานงานต้อนรับ, หางานบริการลูกค้า, หางานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์, หางานสายการบิน, หางานการเงินและการบัญชี, หางานงบประมาณ, หางานตรวจสอบบัญชี, หางานบัญชีทั่วไป, หางานบัญชีภาษี, หางานบริษัท ภูกิตติกุล จำกัด