กลับ

ที่ปรึกษาด้านการเงินและสุขภาพ(ตัวแทนประกันชีวิตสังกัดตรงบริษัทฯ)

Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited (HWC)
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานอิสระ
0 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
Commission and Financial Support + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ

โครงการ Health & Wellbeing Consultant จาก พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) - ตัวแทนประกันชีวิต

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและแนะนำการลงทุนแบบครบวงจร
- สามารถวิเคราะห์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
- ให้บริการ ให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า
- สามารถเข้าร่วมอบรมหลักสูตรตามที่โครงการกำหนด

โครงการ Health & Wellbeing Consultant มุ่งพัฒนาทักษะและศักยภาพให้กับที่ปรึกษาทางการเงินและสุขภาพ ผ่าน Signature Training Program โดยผู้เชี่ยวชาญจาก PruAcademy และหลักสูตร Wellbeing จากชีวาศรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลองค์รวมเป็นที่รู้จักกันดีในระดับนานาชาติ ที่มีใบประกาศนียบัตรรับรองทุกหลักสูตร การอบรม ตลอด 12 เดือน
- สามารถให้คำแนะนำด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ลูกค้า
- สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
- ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจถึงความจำเป็นในการวางแผนและช่วยแนะนำแผนความคุ้มครองที่เหมาะสม
- ก้าวสู่การเป็นนักวางแผนทางการเงินที่มี IC License
- สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายทั้งด้านสุขภาพและความมั่งคั่ง
- เน้นพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการมากกว่านักขาย สามารถต่อยอดธุรกิจได้ในอนาคต
*หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

- อายุระหว่าง 21-45 ปี

- ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปในธุรกิจประกันภัยหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะเป็นประโยชน์
- มีประสบการณ์ด้านสุขภาพหรือด้านการลงทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- บุคลิกภาพดี และมีทักษะในการนำเสนอและให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการ
- คุ้นเคยกับการใช้ Social Media และสนใจการใช้ Digital Platform ในการทำงาน
- มีเป้าหมายชีวิต คิดแบบผู้ประกอบการ Entrepreneur Mindset
- มีใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Investment Consultant License) หรือใบประกาศนียบัตรด้านสุขภาพ หรือด้านโภชนาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผลประโยชน์
- สนับสนุนการอบรมสูงสุด 25,000 บาท ต่อเดือน ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี*  
- ปีที่ 2 สามารถปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานประจำ (Hybrid Model) เงินเดือนเริ่มต้น 40,000 บาทต่อเดือน Allowance 10,000 บาท พร้อมสิทธิประโยชน์ด้านประกันสุขภาพทั้งของตนเองและครอบครัว*
- หลักสูตรการอบรมที่เข้มข้น เป็น Signature Training Program ที่มีใบประกาศนียบัตรรับรองทุกหลักสูตรการอบรม หลักสูตร CFP - สำหรับผู้มีใบอนุญาตแนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์*
- ค่าคอมมิชชั่นและ โบนัสการขาย เงินกองทุนสมทบ
- มีเครื่องมือสนับสนุนการขาย ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์
หมายเหตุ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


สวัสดิการ
- ทำงานที่บ้าน
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited (HWC)
Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited (HWC)
เกี่ยวกับบริษัท
Health & Wellbeing Consultant, the new community of Thai's insurance agents which is full of people who's young and energetic talents who are full of passion and ready to offer financial, health and wellbeing solutions to the Thais.
Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited (HWC)
ที่อยู่
944 Mitrtown Office Tower, 10th, 29th–31st Floor, Rama 4 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 hwcrecruitment@prudential.co.th Line: @HWC2022 หรือโทร 084-109-8628
ชื่อผู้ติดต่อ
Recruiter Khun, เอ้
โทรศัพท์
0811520318 Fax 0-2267-5360
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ข้อมูลบริษัท
ไม่ระบุ
พันธกิจของบริษัท
ไม่ระบุ
นโยบายทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานนครปฐม, หางานนนทบุรี, หางานปทุมธานี, หางานสมุทรปราการ, หางานสมุทรสาคร, หางานตัวแทนประกันภัย , หางานบริการลูกค้า, หางานบริหารกองทุน, หางานผู้บริหารระดับสูง, หางานพิจารณารับประกันภัย / Underwriter, หางานภาษีการเงิน, หางานลงทุน, หางานวิเคราะห์, หางานสถิติประกันภัย , หางานสินเชื่อ, หางานสินไหมทดแทน, หางานเจ้าหน้าที่การเงิน, หางานเร่งรัดหนี้สิน, หางานโบรกเกอร์, หางานขายปลีก / ขายส่ง / จัดจำหน่าย, หางานงานขายตรง, หางานงานขายทั่วไป, หางานงานขายทางโทรศัพท์, หางานงานขายยา, หางานงานขายระหว่างประเทศ, หางานงานขายเครื่องมือแพทย์, หางานงานขายไอที, หางานงานวิศวกรขาย, หางานงานสนับสนุนงานขาย, หางานPrudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited (HWC)