กลับ
อสังหาริมทรัพย์
30/11/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
อสังหาริมทรัพย์
30/11/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
เชียงใหม่
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
15,000 - 30,000 บาท/เดือน + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ติดต่อประสานเดินเอกสารและดูแลเอกสาร

ดูแลสถานที่ หรือ ติดต่อกับฝ่ายอาคาร

ตรวจสอบสั่งซื้ออุปกรณ์ออฟฟิศ

ดูแลควบคุมการทำความสะอาดของแม่บ้าน

ติดต่อประสานทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ประสานงานกับภาครัฐและเอกชน

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ดูแลบริหารออฟฟิศ

ดูแลรับส่งเอกสารที่มาติดต่อกับบริษัท

คุณสมบัติ

 • อายุ 26 ปีขึ้นไป เพศชายและหญิง วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน สนใจรายละเอียดของงานที่ทำให้ผิดพลาดน้อยที่สุด
 • เปิดใจกว้างยอมรับทั้งเสียงตำหนิ และ คำชมเชย เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
 • มุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อให้บรรลุสู้เป้าหมายอย่างเต็มที่
 • สามารถสื่อสารได้ดี มีความสามารถในการประสานงานได้ระดับดี-ดีมากและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
 • พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • ไม่เกี่ยงงานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมที่จะทำงานในทุกๆด้าน
 • สามารถใช้ MS WORD , MS EXCEL , INTERNET พื้นฐานได้
 • มีความรับผิดชอบสูงมาก มีความขยัน อดทน และสามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้ดี
 • สามารถร่วมงานเลี้ยง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้าสังคมได้ มีความเคารพบริษัท เคารพเจ้านาย เคารพซึ่งกันและกันได้ดี
 • มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และ มีน้ำใจจิตใจที่ช่วยเหลืองานของบริษัทได้ดี
 • มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง และจงรักภักดีต่อองค์กร
 • ภูมิใจในหน้าที่การทำงานของตนเอง ให้ระลึกเสมอว่างานที่เราทำมีคุณค่า
 • สามารถแก้ไขสถานการณ์ฌเฉพาะหน้าได้ดี มีความคล่องตัว ทำงานและส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • สามารถกลับบ้านดึกๆได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีรถส่วนตัว มีใบขับขี่
 • สามารถทำงานได้ วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ 09.00-18.00
 • พร้อมเริ่มงานได้ทันที หรือ ภายใน 7 วัน โดยส่ง Resume มาที่ yaoliubagroup@gmail.com

สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ประกันสังคม
- ลาบวช
- วันหยุดประจำปี
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสประจำปี

บริษัท เยาลิ่วปา กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เยาลิ่วปา กรุ๊ป จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
           บริษัท เยาลิ่วปา กรุ๊ป จำกัด หรือที่รู้จักกันในนาม 168 (หนึ่ง หก แปด) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในปี 2564 โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่า (Ready-Built Factory) อาคารคลังสินค้าให้เช่า (Ready-Built Warehouse) และบริการเช่าหรือทำสัญญาเช่าเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของหรือเช่าจากผู้อื่นในสินทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย
(Rental or leasing services involving own or leased residential property)ในบริเวณพื้นที่ ทางบริษัทฯ เป็นผู้พัฒนา และผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 5 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม เป็นต้น ภายใต้ทิศทางเชิงกลยุทธ์ของกลุ่ม ทางบริษัทฯ 

          โดยภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทประกอบด้วยสายธุรกิจ 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
1. “กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย”
2. “กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม และการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง”
3. “กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชกรรม”
บริษัท เยาลิ่วปา กรุ๊ป จำกัด ซึ่งมีแนวทางการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการเป็นผู้พัฒนา เจ้าของ และผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท

          ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ผนึกกำลังกันเป็นกลุ่มบริษัท เพื่อดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย และมีความมุ่งมั่นเดียวกันในการส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่า และน่าจดจำให้แก่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยอาศัยความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งมอบคุณค่าในสินทรัพย์ที่หลากหลายที่มีอยู่ โดยมีเป้าหมายเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน
บริษัท เยาลิ่วปา กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่
9 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์
0636628997
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท เยาลิ่วปา กรุ๊ป จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน
บริษัท เยาลิ่วปา กรุ๊ป จำกัด
เชียงใหม่
15,000 - 30,000 บาท/เดือน + Commission