กลับ
บริษัท ไทยกู๊ดฟาร์มเมอร์ จำกัด

ธุรการ ประสานงาน

บริษัท ไทยกู๊ดฟาร์มเมอร์ จำกัด
การตลาด, สินค้าอุปโภค/บริโภค, เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, ตรวจสอบคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ, การผลิต
28/06/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การตลาด, สินค้าอุปโภค/บริโภค, เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, ตรวจสอบคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ, การผลิต
28/06/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ, งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
1 - 2 ปี
อยุธยาและภาคกลาง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
10,000 - 20,000 baht/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ตำแหน่งธุรการ ประสานงาน 

- รับผิดชอบคีย์เอกสาร บิลรับส่งสินค้ารายวัน 

- ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับลูกค้าและคู่ค้า 

- ทำเอกสารต่างๆ ภายในสำนักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 


คุณสมบัติ

ตำแหน่งธุรการ ประสานงาน

- อายุ 20-45 ปี

- วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่า ปวช. หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย 

- มีประสบการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ทางด้านการทำเอกสาร การลงบิล คีย์ PO และข้อมูลรายวัน

- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS Office, Word, Excel, Power Point

- มีประสบการทางด้านประกันคุณภาพอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นการพิเศษสวัสดิการ
- ประกันสังคม
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ไทยกู๊ดฟาร์มเมอร์ จำกัด
บริษัท ไทยกู๊ดฟาร์มเมอร์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Thai Good Farmer Co.,Ltd บริการส่งผักสดที่มีมาตรฐานออแกนิก และผักปลอดภัยที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าทุกขนาดหน่วยธุรกิจทั้งค้าส่งและค้าปลีก เช่น โรงงานผลิตในภาคอุตสาหกรรม ห้างร้านค้าปลีก ร้านอาหาร และจุดบริการอาหารต่างๆ 


our website : www.thaigoodfarmer.com 


บริษัท ไทยกู๊ดฟาร์มเมอร์ จำกัด
ที่อยู่
อาคาร 17 ล้อคที่ 3 ตลาดศรีเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณนุ้ย
โทรศัพท์
0925496828
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน
Tag:
หางานการตลาด, หางานสินค้าอุปโภค/บริโภค, หางานเครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, หางานเคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์, หางานค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, หางานตรวจสอบคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ, หางานการผลิต, หางานกาญจนบุรี, หางานชัยนาท, หางานนครนายก, หางานประจวบคีรีขันธ์, หางานพระนครศรีอยุธยา, หางานราชบุรี, หางานลพบุรี, หางานสมุทรสงคราม, หางานสระบุรี, หางานสิงห์บุรี, หางานสุพรรณบุรี, หางานอ่างทอง, หางานเพชรบุรี, หางานเกษตรกรรม, หางานงานขายทั่วไป, หางานธุรการทั่วไป, หางานกราฟฟิค, หางานซอฟต์แวร์ / เขียนโปรแกรม, หางานฐานข้อมูล, หางานตรวจสอบระบบสารสนเทศ / ทดสอบระบบ, หางานที่ปรึกษา, หางานบริหารระบบสารสนเทศ, หางานรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ, หางานสนับสนุนด้านไอที, หางานฮาร์ดแวร์, หางานเครือข่าย, หางานแอพพลิเคชั่นมือถือ, หางานData Entry, หางานModern Trade, หางานMs Excel, หางานMs Office, หางานMs Powerpoint, หางานMs Word, หางานQa, หางานSupermarket, หางานTyping, หางานบริษัท ไทยกู๊ดฟาร์มเมอร์ จำกัด