กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
ประกันภัย
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Project Management with Agile Methodologies.
 • Design, develop and maintain modern web applications with the Flask/Django Framework,.
 • Co-design Workflow, UX / UI, Databases, and various Logic used in the system.
 • Develop cutting-edge web applications with the User Experience (UX / UI) team.
 • Develop web applications with standard development processes (Git, CI, CD).
 • Deploy and maintain the pipeline.
 • Learn and develop core knowledge to be proficient from OS, Network, Monitoring, Log, DevOps, as well as techniques for thinking, developing, and solving various system problems.
 • Closely discuss with team members to share model performance results, observations, and provide necessary documents.
 • Work closely with business development team to frame Machine Learning problems within the business context
 • Technical documentation.

คุณสมบัติ
 • Bachelor’s or Master’s degree in Computer Science or a related field
 • - 3+ years of experience in API or Front-end or Back-end development
 • - Proficiency in popular coding languages including Python, Java and frameworks or systems such as ReactJS, Flask and Git
 • - Understand the software development life cycle
 • - Strong problem-solving and communication skills
 • - Experience with Agile and Scrum development methodologies
 • - Ability to learn quickly and work independently or as part of a team

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- สินเชื่อกรณีฉุกเฉิน
- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น สมรส คลอดบุตร มรณกรรม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
การตลาด
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
การตลาด
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
สวัสดิการดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
22/12/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
22/12/2022
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

Krungthai Panich Insurance Public Company Limited


บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)ดำเนินธุรกิจด้านการประกันวินาศภัยแบบครบวงจรพร้อมสร้างสรรค์บริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายและครอบคลุม ด้วยประสบการณ์การดำเนินธุรกิจด้วยดีมาตลอด
และยังคงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต บริษัทฯพร้อมที่จะขยาย กิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งพร้อมสนับสนุนให้คนไทยและสังคมไทยมีความสุขและยั่งยืน
ขอเชิญคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับKPIด้วยการแสดงศักยภาพในตัวคุณอย่างสร้างสรรค์และก้าวไปข้างหน้าด้วยความภาคภูมิใจเพราะนี่คือโอกาสที่ดีที่จะให้คุณได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจที่ก้าวหน้าและมั่นคง
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
1122 KPI Tower, New Petchaburi Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400
โทรศัพท์
0-2624-1111 Fax 0-2624-1233
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่วางแผนกลยุทธ์องค์กรและวิเคราะห์
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Marketing And Sales Executive (Direct &Corporate)
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่การตลาด (ตัวแทนและนายหน้า)
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้