กลับ

นักวิจัยและพัฒนา (CTS)

บริษัท ดี ไอ ซี กราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
ด่วนมาก!
เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
05/08/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
05/08/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 1 ปี
ชลบุรี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
15,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (MAJOR RESPONSIBILITIES)

1.ให้บริการทางเทคนิคทั้งภายใน-ภายนอก บริษัทฯ

2.ตบแต่งสีและผลิตสินค้าตัวอย่าง

3.พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ (หมึกพิมพ์)

4.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่อื่นๆ (OTHER DUTIES)

1.ปฏิบัติตามระบบมาตราฐานคุณภาพ ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 45001 และระบบ GMP

2.ให้ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนในการปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือคุณภาพงานจากการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้อง

3.มีส่วนร่วมในการในให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนา
คุณสมบัติ

เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ทางด้านหมึกพิพม์

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี Toeic 300 - 400

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆพร้อมจะพัฒนาอยู่ตลอดเวลาในด้านหมึกพิมพ์

มีความอดทนต่องาน บุคลิกภาพดี มีไหวพริบดี

มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ และ MS Excel,Word,Power Pointสวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ดี ไอ ซี กราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ดี ไอ ซี กราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Welcome to DIC Group
Established in 1908 as a manufacturer of printing inks, DIC has expanded its mainstay organic pigments and synthetic resins businesses while at the same time cultivating world-class related core technologies. Since then, DIC has leveraged these technologies to build a broad portfolio encompassing materials and finished products. This has enabled the Company to respond to market needs by providing customers in the automotive, electronics, food packaging, housing and other industries with solutions that bring “color” and “comfort” to people’s lives.
Looking ahead, DIC —today a multinational organization with operations in more than 60 countries and territories— will redouble its efforts to contribute to environmental protection and to the realization of a safe and sustainable society.

บริษัท ดี ไอ ซี กราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
20th Floor, Sermmit Tower, 159/34 Soi Asoke, Sukhumvit 21 Road, North Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110
ชื่อผู้ติดต่อ
Personnel Section
โทรศัพท์
0-2260-6630#302 Fax 0-2260-6642
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ดี ไอ ซี กราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
Maintenance Engineer
บริษัท ดี ไอ ซี กราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
ชลบุรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์