กลับ

นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์

บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
ด่วนมาก!
25/11/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
25/11/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 3 ปี
กทม. (ปทุมวัน)
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• วิเคราะห์ภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
• จัดลำดับความสำคัญของการบุกรุก ที่มีผลกระทบกับองค์กร พร้อมทั้งจัดทำรายงาน (Incident Report)
• ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และให้คำแนะนำ Solution ให้กับกลุ่มลูกค้า
• บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานให้เป็นไปตาม SLA
• ศึกษารูปแบบและลักษณะของภัยคุกคามใหม่ๆ


คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์  ที่เกี่ยวข้อง / ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 
  • มีประสบการณ์ 0-3 ปี ด้าน IT Security, System, Network 
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ System / Network Security และมีความสนใจในงานด้าน Cybersecurity
  • มีความเข้าในในการทำงานของระบบ Security Products 
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการนำเสนอ
  • คิดและวิเคราะห์การทำงานอย่างเป็นระบบ และทำงานเป็นทีม
  • ชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Log Management, SIEM เช่น McAfee, Splunk, ArcSight จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Incident response, Security Infrastructure Management และ Monitoring Services จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีประกาศนียบัตรทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เช่น CompTIA Security+ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าทุนสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าสวัสดิการวิชาชีพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด ผู้ให้บริการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเพื่อพัฒนาความพร้อมในการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ให้ได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งบริการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน และตอบสนองเมื่อมีภัยคุกคามทางไซเบอร์ภายใต้แนวความคิด Responsive Security

ไซเบอร์ตรอน ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (ACIS) ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจฝึกอบรม และที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) โดยมีขอบเขตการให้บริการทั้งด้านเทคนิค และด้านกระบวนการ ร่วมกับ บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด (GEC) ซึ่งเป็นผู้นำในการให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ขณะนี้ เรากำลังค้นหาเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง เพื่อร่วมบุกเบิก และสร้างสวรรค์นวัตกรรมในการให้บริการรูปแบบใหม่ ซึ่งคุณมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ และแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่
บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
ที่อยู่
140/1 อาคาร เคี่ยนหงวน 2 ชั้นที่ 9 ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ชื่อผู้ติดต่อ
hr@cybertron.co.th
โทรศัพท์
093-172-2654
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
Sales Manager
บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
กทม. (ปทุมวัน)
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
Cybersecurity Engineer
บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
กทม. (ปทุมวัน)
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์