กลับ

นักวิเคราะห์ประจำห้องปฏิบัติการ (โครงการนิคมอุตสาหกรรม S Angthong)

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่, อสังหาริมทรัพย์
วันนี้
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่, อสังหาริมทรัพย์
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
อยุธยาและภาคกลาง
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ดำเนินกำรปฏิบัติงาน วิเคราะห์และตรวจสอบวิจัยวิทยาศาสตร์ ทั้งหมดของโครงการนิคมฯ S Angthong

Responsibilities :

• ดำเนินการปฏิบัติงาน สนับสนุนการวิเคราะห์และตรวจสอบวิจัยวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับคุณภาพน้ำเพื่ออุตสาหกรรม น้ำเสีย น้ำดิบ กระบวนการผลิตน้ำและประเมิณคุณภาพน้ำ
• ดำเนินการตรวจสอบระดับสารเคมี จากตัวแทนให้บริการจัดหาสารเคมี อำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ รักษาสมดุลของระบบภายใต้คำสั่งของผู้บังคับบัญชา
• ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและให้การสนับสนุนทำงานเทคนิค จัดทำรายงานผลห้องปฏิบัติการเป็นรายวันและส่งให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
• ดำเนินการตรวจสอบ จัดการและควบคุมคุณภาพน้ำเสียของลูกค้า วิเคราะห์และประเมินคุณภาพน้ำเสียของลูกค้ากรณีไม่ได้มาตรฐาน
• ติดตามและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
• สามารถทำงานเป็นกะกลางวันได้ตามปกติ มีความพร้อมสามารถทำงานล่วงเวลาได้ ขยายเวลาทำงานต่อเนื่องได้และอาจจะทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์ เป็นบางครั้ง
• ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลและรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

Qualification :

• วุฒิปริญญาตรี สาขาชีววิทยา เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ใบอนุญาตช่างเทคนิคห้องปฏิบัติการที่ถูกต้อง
• มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี เป็นช่างเทคนิคในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
• ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการที่ใช้ไฟฟ้าและไม่ใช้ไฟฟ้า
• มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการปฏิบัติงาน กับสารเคมี ของเหลวไวไฟ สารอันตรายทางชีวภาพ ฯลฯ)
• ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับระบบการจัดการ QHSE มาตรการป้องกัน และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดใน ห้องปฏิบัติการ
• ความรู้การทำงานของ MS Office Suite และระบบฐานข้อมูล
• ความสามารถในการทำงานด้วยตนเองและภายใต้ความกดดัน
• ความคล่องแคล่วที่ยอดเยี่ยมและการประสานงานระหว่างมือและตา
• มีทักษะในการสื่อสารด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ และลายลักษณ์อักษรที่ดีเยี่ยม
• กระตือรือร้นในรายละเอียด
• ทักษะการวิเคราะห์
• มีใบขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

** ปฎิบัติงานที่ โครงการนิคมอุตสาหกรรม S Angthong **


สวัสดิการ
- Dental insurance
- Life insurance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
มีความสุข​ในการทำงาน บริษัท​ดี สวัสดิการดี และสังคมดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
20/06/2020
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
20/06/2020
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

บมจ. สิงห์ เอสเตท เป็นสมาชิกใหม่ของกลุ่มบุญรอดบริวเวอรี่ที่ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยนโยบายของกลุ่มบุญรอดที่ต้องการเข้ามาในธุรกิจนี้ เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคลากร และเครือข่ายที่กลุ่มบุญรอดมีอยู่ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ผู้บริหาร และบุคลากร ของสิงห์ เอสเตท มีความพร้อมที่จะพัฒนาให้บริษัทเติบโตไปอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ของธุรกิจมุ่งมั่นในการลงทุนและพัฒนาโครงการที่เป็น Best in Class สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ เน้นความพิถีพิถันในทุกๆ ด้าน พร้อมสร้างมาตรฐานที่ดีที่สุดเพื่อผลักดันธุรกิจของสิงห์ เอสเตท ให้เติบโตแบบก้าวกระโดดแต่ยั่งยืน

ด้วยศักยภาพของผู้บริหาร และบุคลากรมืออาชีพ ร่วมกับการผนึกกำลังของพันธมิตรทางธุรกิจ สิงห์ เอสเตท พร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยในเวลาอันใกล้นี้

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
123 อาคาร ซันทาวเวอร์ส บี ชั้นที่ 22 ซอย เฉยพ่วง ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ชื่อผู้ติดต่อ
เทพจิตต์ ปองทอง
โทรศัพท์
0-2050-5555 ต่อ 932 Fax 0-2632-4534
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
Technician Officer
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
อยุธยาและภาคกลาง
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ช่างไฟฟ้า (โครงการนิคมฯ S Angthong)
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
อยุธยาและภาคกลาง
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
Treasury Operation Manager
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
Risk Management Manager
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้