กลับ

นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาเคมี (ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป)

บริษัท ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์, การผลิต
13/02/2024
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์, การผลิต
13/02/2024
คุณสมบัติพื้นฐาน
ฝึกงาน
0 ปี
สมุทรปราการ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1) Support/Test ตามที่ครูผู้ฝึกสอนสั่งการ ซึ่งมาจากความต้องการของลูกค้าจริง และสรุปผลการทดสอบ ค่าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
2) จัดเตรียม / ทดสอบสารเคมี หรือวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ กับ ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า รวมถึง และแผงชิ้นงานของลูกค้า บันทึกผลที่เกิดขึ้น
3) จัดการและควบคุมสต็อกสารเคมีและสต็อกตัวอย่าง ให้เป็นไปตามที่ครูผู้ฝึกสอนแนะนำ โดยให้ทำตามขั้นตอนการทำงานของแผนก (work instruction)
4) ให้ความร่วมมือกับทีมงาน Technical Service & Development
5) ปฏิบัติงานโนบายด้านความปลอดภัยฯของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยการ ดูแลรักษาและปรับปรุงสภาพห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัย เป็นไปตามแนวทางทางด้าน SHE ของบริษัทฯ และให้สอดคล้องกับ Global SHE policy


คุณสมบัติ
นักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม หรือ วิศวกรเคมี (Chemical Engineering) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
above standard
4.3
4.1
3.2
4.0
ฟังเสียงจากบริษัท

At allnex, you can go to work knowing you make a lasting impact on the world around you. Our work helps to protect and improve more than 1,000 products; from interior coatings for airplanes and scratch-resistant coatings for smartphones, to corrosion protection for cars, and even printing inks for glossy magazines. We are present in 4 regions, with more than 4,000 employees globally, and serve customers in over 100 countries, which makes allnex the world's leading industrial coatings resins comp

...
JTG_Logo_allnews.png
บริษัท ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
127/32 Panjathani Tower 27th Floor, Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
092-2692005,0-2296-9112 Fax 0-2295-4679
เว็ปไซต์
แบ่งปัน