กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
การผลิต
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 2 ปี
อุบลราชธานี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผน สร้างสรรค์จัดกิจกรรม เจ้าหน้าที่รัฐ หัวหน้ากลุ่ม สมาชิกเกษตรกร และบริษัทฯ ได้ครบถ้วน มีองค์ความรู้
 • วิเคราะห์ผล และจัดทำรายงานอย่างเป็นระบบต่อผู้บังคับบัญชา
 • วางแผนตรวจสอบ เก็บข้อมูล ให้คำปรึกษาเกษตรกรให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล และสามารถเสนอการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ
 • ประสานงานเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน การส่งเสริมและรับซื้อวัตถุดิบ กิจกรรมภายในและภายนองค์กร
 • ประสานงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและรับซื้อวัตถุดิบ

คุณสมบัติ
 • ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านการเกษตร พืชสวน พืชไร่ ส่งเสริมการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร ปฐพีวิทยา GIS หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการเกษตรอย่างน้อย 1 - 2 ปี
 • มีทักษะความเป็นผู้นำสูง ทำงานเป็นทีม
 • สามารถปฏิบัติงานในต่างพื้นที่ ปฏิบัติงานนอกเวลางาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีไหวพริบดี พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office / โปรแกรมเกี่ยวกับแผนที่ GIS ได้เป็นอย่างดี
 • มีรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่
 • มีประสบการณ์ในด้านการส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

สวัสดิการ
- Cost of living
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก -1 รีวิว
above standard
ฟังเสียงจากบริษัท

กลับมาอยู่กับครอบครัว และพัฒนาบ้านเกิดของเรา

งาน หางาน สมัครงาน บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด
 • 1(current)
บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด
บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิครายใหญ่ของโลก และเป็นผู้ผลิตแป้งฟลาวมันสำปะหลังออร์แกนิค Gluten-free รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  และฟลาวมันสำปะหลัง ตรา Tasuko และ Savvy ผลิตจากหัวมันสำปะหลังออร์แกนิค 100% ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ฟลาวมันสำปะหลังปราศจากกลูเตน (Gluten Free) สามารถใช้ประกอบอาหาร และผลิตภัณฑ์เบเกอรีได้หลายชนิดเช่นเดียวกับแป้งสาลี และยังมีคุณสมบัติทีพิเศษเฉพาะตัวคือ สี กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัส มีความใกล้เคียงกับแป้งสาลี จึงเหมาะกับผู้บริโภคทั่วไปทั้งที่แพ้และไม่แพ้กลูเตน ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล


ติดต่อสอบถาม 
คุณนิภาวรรณ อำพันธ์
เจ้าหน้าที่พทรัพยากรบุคคล
บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 
โทรศัพท์ : 081-9557770
Email : recruitment@ubonbioethanol.com
บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด
ที่อยู่
345 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน