กลับ
สุขภาพ/โรงพยาบาล
25/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
สุขภาพ/โรงพยาบาล
25/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 10 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจและรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
2. ควบคุมดูแลคุณภาพน้ำยา เครื่องมือและขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. ตรวจสอบความถูกต้อง (Verification และ Validation) การควบคุมคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
4. แปลผล การวิเคราะห์ (Interpretation) เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง ทันเวลาที่กำหนด มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วย
5. ให้คำแนะนำ ตลอดจนการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และผลการวิเคราะห์ บริหารจัดการเลือดให้เพียงพอ ถูกหมู่ ถูกคน ทันเวลา และให้คำปรึกษาในงานธนาคารเลือด แก่แพทย์และสหสาขาวิชาชีพ ได้อย่างถูกต้อง


คุณสมบัติ
    1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
     2. มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
     3. มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป ( จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
     4. สามารถทำงานเป็นกะได้


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

B.Care Medical Center/โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
B.Care Medical Center/โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
เกี่ยวกับบริษัท
ปัจจุบันโรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ มีเตียงรับผู้ป่วยใน 150 เตียง ห้องตรวจโรคต่างๆ สามารถให้บริการผู้ป่วยนอก ได้วันละ 2,000 คน มีศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทาง ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงแบบครบวงจร โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญทุกสาขาเป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 136 เตียง เปิดให้บริการ 24 ชม. ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน HA 

1.สมัครด้วยตนเองที่โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
   ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.
   โทรศัพท์ 02-532-4444 ต่อ 3303  หรือ 065-508-7188 คุณสรศักดิ์ /คุณชวลิต /  คุณประจักษ์ 
2. ส่งประวัติของท่านมาได้ที่
    e-mail : recruit_bcare@bcaremedicalcenter.com  / ID LINE  0655087188
3.สมัครผ่านwebsite
   - www.bcaremedicalcenter.com
   - www.jobth.com
B.Care Medical Center/โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
ที่อยู่
29 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์
0-2523-3359-71 ต่อ 3303 Fax 0-2523-3374
เว็ปไซต์
แบ่งปัน