กลับ
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
25/11/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
25/11/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
เชียงใหม่
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
15,000 - 20,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ติดตามตรวจสอบ ติดตามเอกสาร เกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สิน 
  • บัญทึกทะเบียนทรัพย์สินเข้าระบบ และจัดทำเอกสารเก็บเข้าระบบ
  • ดูแล ตรวจสอบ สถานที่ทำงาน วัสดุสินเปลือง ทรัพย์สินที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
  • มีความสามารถในการประสานงาน และการติดต่อสื่อสารที่ดี
  • มีวุฒิภาวะ เสียสละ และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
  • มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  • สามารถใช้โปรแกรม BC Account และเข้าใจในกระบวนการทำงานได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • พร้อมเริ่มงานทันที

สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ประกันสังคม
- พักร้อน
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสประจำปี

บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เกี่ยวกับบริษัท
ผู้ผลิตเมล็ดกาแฟ กาแฟคั่ว ร้านจำหน่ายกาแฟแบบครบวงจร เครื่องชงกาแฟ พร้อมทั้งมีคอร์สสอนบาริสต้า
โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวไทยภูเขา ที่ปลูกกาแฟและต้องการที่จะให้กาแฟ
ที่มาจากเกษตรกรชาวไทยภูเขา มีคุณภาพเทียบเท่ากับกาแฟของต่างประเทศ ณ ปัจจุบันร้านฮิลล์คอฟฟ์
มีทั้งหมด 6 สาขา ในเชียงใหม่
บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่
199/666 หมู่ 9 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์
094-636-6538
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน