กลับ
การศึกษา
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การศึกษา
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
เชียงใหม่
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
12,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- งานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้าน การบัญชี การรับสินค้า ออกใบกำกับภาษีขาย ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย วางบิล จ่ายเช็ค ดูแลการสต็อกหนังสือ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกรายการ การจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชีและการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี

- ออกเอกสารทางบัญชีได้แก่ ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น การบันทึกรายการทางบัญชี การวางบิล การรับวางบิล การจัดทำแบบรายงานภาษี การจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย

- เป้าหมายคือ ลดและควบคุมรายจ่ายของบริษัท


คุณสมบัติ

- มีความละเอียด แม่นยำ อดทน ขยัน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

- ปริญญาตรี ด้านบัญชี

- มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป

- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้

- ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ครูหวาน อิงลิช ออน แอร์ จำกัด
บริษัท ครูหวาน อิงลิช ออน แอร์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ครูหวาน อิงลิช ออน แอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่สอนภาษาอังกฤษออนไลน์  ซึ่งเปิดบริษัทมากว่า 4 ปี โดยมีความมุ่งหวังที่อยากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้นักเรียนไทยเก่งภาษาอังกฤษขึ้นอย่างเท่าเทียมและเข้าถึงได้ทุกคน 

Email: kruwhanenglish@gmail.com
บริษัท ครูหวาน อิงลิช ออน แอร์ จำกัด
ที่อยู่
151/4 หมู่ 10 ตำบลสุเทพ 50200
โทรศัพท์
064-664-1656
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานการศึกษา, หางานเชียงใหม่, หางานตัวแทนประกันภัย , หางานบริการลูกค้า, หางานบริหารกองทุน, หางานผู้บริหารระดับสูง, หางานพิจารณารับประกันภัย / Underwriter, หางานภาษีการเงิน, หางานลงทุน, หางานวิเคราะห์, หางานสถิติประกันภัย , หางานสินเชื่อ, หางานสินไหมทดแทน, หางานเจ้าหน้าที่การเงิน, หางานเร่งรัดหนี้สิน, หางานโบรกเกอร์, หางานการเงินและการบัญชี, หางานงบประมาณ, หางานตรวจสอบบัญชี, หางานบัญชีทั่วไป, หางานบัญชีภาษี, หางานAccountant, หางานAccounting, หางานFinance, หางานFinancial, หางานTax, หางานงบการเงิน, หางานบัญชี, หางานบัญชีการเงิน, หางานรายรับรายจ่าย, หางานเบิกจ่าย, หางานบริษัท ครูหวาน อิงลิช ออน แอร์ จำกัด
อ่านต่อ