กลับ
เฟอร์นิเจอร์
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เฟอร์นิเจอร์
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 11 ปี
นนทบุรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
18,000 - 35,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ทำภาษี ซื้อ - ขาย 
ทำ หัก ณที่จ่าย 
คีย์ เอกสารค่าใช้จ่าย 
คีย์เอกสารการชำระหนี้ 

ทำรายงาน บันทึก รายรับ รายจ่าย 

รวบรวมรางงานต่างๆ 

อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 


คุณสมบัติ

มีประสบการ์ณด้านการทำบัญชี

ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน 

มีทัศนคติที่ดี ต่อ องค์กร และ เพื่อนร่วมงาน

มีความรอบคอบ และ มีความรับผิดชอบ 


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม

บริษัท เอ พลัส เดดคอร์ จำกัด
บริษัท เอ พลัส เดดคอร์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เอ พลัส เดดคอร์ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจด้าน ออกแบบและตกแต่งภายใน-นอก มาตั้งแต่ ปี 2550
มีผลงานทั้งงาน โรงแรม งานบ้าน งานคอนโด งานร้านอาหาร งานร้านค้า งานในห้างสรรพสินค้า งานวัด และอื่นๆอีกมากมาย
ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีธุรกิจในเครืออีก 5 บริษัทฯที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง 
 
บริษัท เอ พลัส เดดคอร์ จำกัด
ที่อยู่
99/8 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์
096-565-6991 , 094-8263249 Fax 0-2912-6082
เว็ปไซต์
แบ่งปัน