กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
10 - 20 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
80,000 - 160,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานด้านบริหารงานก่อสร้างโครงการ
 • บริหารงานก่อสร้างให้สอดรับกับกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทฯ SOS, FIFO, Delivery on time
 • บริหารการทำงานของฝ่ายก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องคุณภาพและการส่งมอบ
 • ควบคุมการจัดหาและบริหารโครงการให้มีผู้รับเหมาเพียงพอ เพื่อทำงานให้เสร็จตามแผนงาน
 • ให้คำแนะนำและตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค รวมถึงการทำงานของผู้รับเหมา คิดและกำหนดกลยุทธ์ปรับปรุงให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย
 • จัดแผนงานในการจัดสรรการก่อสร้างในอนาคต เพื่อให้เกิดความสมดุลและยุติธรรมแก่ผู้รับเหมา
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จทันตามแผนงานและอยู่ในงบประมาณที่กำหนด
 • ดูแลระบบงาน CRM ให้สอดคล้องกับแผนงานบริษัทฯ และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
 • ช่วยตรวจสอบและดูแลสภาพแวดล้อมโครงการตามข้อกำหนดของบริษัทฯ
งานพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
 • พัฒนางานก่อสร้างระบบ RC และเตรียมตัวเพื่อรองรับการก่อสร้างแบบ Precast ตามที่กำหนด
 • สรรหาผู้รับเหมาเพื่อรองรับระบบงานก่อสร้างระบบ RC และ Precast เพื่อดำเนินการก่อสร้างให้ได้ตามแผนงานขายและการตลาด
 • ประมาณราคาต้นทุนงานก่อสร้างตามระบบใหม่
 • พยายามคิดเทคนิคการก่อสร้างหรือศึกษาหาแนวทางการทำงานใหม่และวัสดุก่อสร้างใหม่เพื่อให้เกิดความประหยัดและคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี
 • ศึกษาด้านก่อสร้างของวงการธุรกิจ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯอยู่ในแนวหน้าของตลาด
งานด้านบริหารทั่วไปและประสานงานกับสำนักงานใหญ่
 • จัดทำแผนงานการก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานด้านการเงินและการบัญชีเพื่อสอดคล้องกับแผนรับรู้รายได้ของฝ่ายจัดการ
 • รายงานข้อมูลต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มเพื่อเสนอต่อฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามระบบบริหารของบริษัทฯ

งานด้านบริหารบุคลากร
 • บริหารบุคลากรภายใต้บังคับบัญชาให้ทำงานได้ตามเป้าหมายกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ
 • บริหารงานให้ทีมงานมีความสามัคคีและมีทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร
 • ประเมินผลงานผู้ใต้บังคับบัญชาตามผลงานและความสามารถ
 • ฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความสามารถและมีความคิดพัฒนายอมรับเทคนิคใหม่ ๆ
 • บริหารผู้รับเหมาให้มีความคิดก้าวหน้าและสามารถพัฒนาตัวเองให้เติบโตตามบริษัทฯอย่างสอดคล้อง
 • สร้างผู้รับเหมาใหม่ ๆ และกระตุ้นให้ทีมงานสร้างผู้รับเหมาใหม่ๆให้มีศักยภาพและสามารถรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ ในอนาคต
 • สรรหาและสนับสนุนให้เกิดหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรในสายงาน

คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 40-48 ปี
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มี ใบ กว.)
 • ประสบการณ์อสังหาริมทรัพย์แนวราบ 10 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์
 • มีวิสัยทัศน์ กระตือรือร้น และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและทีมงานอยู่เสมอ

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- สวัสดิการกู้ซื้อบ้าน
- ส่วนลดสำหรับพนักงานในการซื้อบ้านของโครงการ
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 9 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.0
3.5
3.2
3.8
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
งานขาย
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
4.5
5.0
5.0
ดีต่ะ
.
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
14/07/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
14/07/2023
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
           Lalin Property Public Company Limited เป็นบริษัทชั้นแนวหน้าในการประกอบธุรกิจบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย ภายใต้ชื่อโครงการ ลลิล กรีนวิลล์ / บ้านลลิล / บ้านลลิล อินเดอะพาร์ค / บ้านบุรีรมย์ / ลัลลี่ วิลล์ / The Balcony Home และ 2 แบรนด์ใหม่ คือ Lanceo และ Lio โดยมีทุนจดทะเบียน 925 ล้านบาท ซึ่งเราเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเราเชื่อว่า “การได้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในทุกภาคส่วนขององค์กร”...มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จด้วยกัน 
                                           “ บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี ”


บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
222/2 Srinkarin Road., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2732-1041-5 Ext.207 Fax 0-2732-3814
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานการก่อสร้าง/การตกแต่ง, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานนครปฐม, หางานนนทบุรี, หางานปทุมธานี, หางานสมุทรปราการ, หางานสมุทรสาคร, หางานผู้บริหารระดับสูงทั่วไป, หางานวิศวกรการผลิต / วิศวกรอุตสาหกรรม, หางานวิศวกรการเกษตร, หางานวิศวกรคอมพิวเตอร์, หางานวิศวกรทั่วไป, หางานวิศวกรยานยนต์, หางานวิศวกรสิ่งแวดล้อม, หางานวิศวกรเคมี / ปิโตรเคมี / พลังงาน, หางานวิศวกรเครื่องกล, หางานวิศวกรโครงการ, หางานวิศวกรโทรคมนาคม, หางานวิศวกรโยธา, หางานวิศวกรไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์, หางานConstruction, หางานReal-estate, หางานก่อสร้าง, หางานควบคุมงานก่อสร้าง, หางานงานก่อสร้าง, หางานบ้าน, หางานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, หางานวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์, หางานหมู่บ้านจัดสรร, หางานโครงการบ้าน, หางานโยธา, หางานบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
อ่านต่อ