กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
24/11/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. วางแผนระยะสั้นระยะยาวให้กับทางฝ่ายขาย
 2. ผลักดันให้ลูกน้องแต่ละคน สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าที่ทางบริษัทกำหนด
 3. วางแผนการขายกับลูกค้ารายใหญ่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 4. จัดหาข้อมูลทางการตลาดเกี่ยวกับเรื่องสินค้าและเงื่อนไขการขายเพื่อให้ทางบริษัทสามารถผลิตและขายสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาด
 5. ทำรายงานสรุปการขายและเป้าหมายการขายในแต่ละเดือนโดยรายงานตรงกับทางประธานของบริษัท
 6. แยกแยะกลุ่มเป้าหมายแล้วตั้งยอดขายให้กับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. สามารถรักษา Customer Relationship กับลูกค้าในทุกกลุ่มได้
 8. วางแผนและผลักดันการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ
 9. สื่อสารเป้าหมายและแนวทางของบริษัทกับพนักงานทุกคนให้รับทราบโดยทั่วกัน
 10. วางแผนกำลังคน ตามโควตา /จัดคนให้เหมาะสม
 11. วางแผนการลดและควบคุมต้นทุนตามงบประมาณ
 12. วางแผนการพัฒนา/ฝึกอบรม/สอนงานพนักงาน
 13. สามารถจัดตารางงานของพนักงานส่วนหน้าทั้งหมดและจัดหาคนมาแทนพนักงานที่ขาดแทนได้
 14. ดูแลสวัสดิภาพพนักงานและความปลอดภัยในที่ทำงาน
 15. บริหารจัดการภายในบริษัท
 16. ดูแลภาพรวม ความเรียบร้อยภายในบริษัท
 17. ควบคุมดูแลสต็อกทั้งหมดภายในบริษัทตรวจสอบ/สรุปปัญหาและอุปสรรคในการทำงานภายในบริษัท และหาทางแก้ไข
 18. ดูแลภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของธุรกิจทั้งหมด และการบริการลูกค้าให้เป็นไปในทิศทางที่ดี
 19. รับข้อร้องเรียนและคำตำหนิเกี่ยวกับธุรกิจทั้งหมดและการให้บริการจากลูกค้ารวมทั้งหาวิธีแก้ไขเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 20. สามารถควบคุมดูแลการจัดซื้อได้และการเก็บสต็อกสินค้าหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับฝ่ายผลิตและคลังสินค้า ซึ่งต้องสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
 21. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 1. อายุไม่จำกัด ทั้งเพศชายและหญิง
 2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ 5-10 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์จากธุรกิจการขายอาหารเสริม จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน กระตือรือร้น คล่องตัว ความรับผิดชอบสูง และตรงต่อเวลา
 5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 6. บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
 7. มีทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารได้เี
 8. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ
- ค่าโทรศัพท์
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันสังคม
- ลาพักร้อน/ลากิจ/ลาคลอด/ลาป่วย ตามกฎกระทรวงฯ และอายุงาน
- วันหยุดประจำปีมากกว่า 13 วัน/ปี
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม

บริษัท แอมเซล นิวทราซูติคัล จำกัด
บริษัท แอมเซล นิวทราซูติคัล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Amsel Nutraceutical คือผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่เน้นการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของสุขภาพ คนเมืองและท้องถิ่น ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ มุ่งมั่นการพัฒนาบุคคลากร รองรับการเติบโตของภูมิภาคอาเซี่ยน
บริษัท แอมเซล นิวทราซูติคัล จำกัด
ที่อยู่
14 ซอยกรุงเทพกรีฑา 31 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
0-2736-2096-7 #10 Fax 0-2736-1860
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท แอมเซล นิวทราซูติคัล จำกัด
ผู้แทนฝ่ายขาย
บริษัท แอมเซล นิวทราซูติคัล จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
18,000 - 25,000 บาท/เดือน + Commission
บริษัท แอมเซล นิวทราซูติคัล จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย
บริษัท แอมเซล นิวทราซูติคัล จำกัด
กทม. (สะพานสูง)
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท แอมเซล นิวทราซูติคัล จำกัด
พนักงานขายยา
บริษัท แอมเซล นิวทราซูติคัล จำกัด
กรุงเทพมหานคร
10,000 - 12,000 บาท/เดือน + Commission
บริษัท แอมเซล นิวทราซูติคัล จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์
บริษัท แอมเซล นิวทราซูติคัล จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์