กลับ

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (น้ำมันรำข้าว)

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
17/08/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
17/08/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กทม. (คลองเตย)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดทำกลยุทธ์การตลาด ในการสร้างแบรนด์ พัฒนาสินค้า วาง concept สร้างภาพลักษณ์สินค้า วางแผนการใช้สื่อเพื่อให้สินค้าติดตลาด และกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ยอดขายตาม Target
 • วางแผนงานด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลการดำเนินการตามแผนการตลาดที่รับผิดชอบ
 • วิเคราะห์โอกาสและความเป็นไปได้ในการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ จุดเด่นสินค้า และคู่แข่งในกลุ่มตลาดเดียวกัน
 • วิเคราะห์ยอดขายและสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของบริษัท เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงแผนการตลาด
 • สร้างแบรนด์ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า
 • ส่งเสริมการขาย การจัดจำหน่าย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สู่ตลาด
 • ประชุม รายงาน กำหนด หรือทบทวนแผนร่วมกับผู้บริหาร
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด/บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และวางแผน
 • มีภาวะผู้นำ (Ieadership) มีความรับผิดชอบสูง
 • มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความสามารถในการสื่อสารที่ดี
 • มีประสบการณ์ในการดูแลแบรนด์สินค้า (ธุรกิจอาหาร) ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีประสบการในการจัดทำแผนงานการตลาดผลิตภัณฑ์
 • มีประสบการณ์ในการดูแลงานสื่อสารการตลาดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office / email / Internet ได้
 • สามารถสื่อสาร (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)ด้วยภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

สวัสดิการ
- Dental insurance
- Education allowance
- Life insurance
- ประกันสุขภาพ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

Thai Edible Oil Co., Ltd. manufactures and distributes high quality rice bran oil “King”  brand for both domestic and export markets.   We are a Thai-owned company that have been in the industry for more than 36 years.  Our head office is located in Bangkok and our plants are located in Ayudhaya, Samuthprakarn and nakornratchasima.

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
ที่อยู่
3366/6-8 Soi Manorom, Rama 4 Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110
ชื่อผู้ติดต่อ
แผนกทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
0-2249-9348-52 Fax 0-2249-4914
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
กราฟฟิกดีไซเนอร์
บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
กทม. (คลองเตย)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ต่างประเทศ
บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
เจ้าหน้าที่กราฟิกดีไซน์
บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
กทม. (คลองเตย)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
รองผู้จัดการฝ่ายขาย
บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
กทม. (คลองเตย)
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์