กลับ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บริษัท เซ็นโตะ จำกัด
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, การค้า/นำเข้า/ส่งออก
24/11/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, การค้า/นำเข้า/ส่งออก
24/11/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
8 - 10 ปี
สมุทรปราการ
ปริญญาตรี
30,000 - 40,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

สินค้า อาหารเสริม นำเข้าจากไต้หวัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. บริหารการสั่งซื้อสินค้าทางช่องทาง Online/Offline วางแผนกลยุทธ์การขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย 

2. จัดทำแผนการขายสินค้าในช่องทางใหม่ ๆเพื่อเพิ่มยอดขาย พัฒนาและวางแผนช่องทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุด

3. ดูแลยอดขายในช่องทาง ฯ Ommi Channel ให้มีประสิทธิภาพ

4. ควบคุมดูแลและบริหารทีมงาน

5.จัดทำรายงาน

6. หาโอกาสในการเพิ่มช่องทางการขายการเสนอใหม่ๆ ให้กับลูกค้า
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการขาย การตลาด 
- เพศชาย - เพศหญิง / อายุ 33 - 36 ปี
- มีทักษะการขายประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 8-10 ปี
- ทำงานเชิงรุก และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- มีทักษะการเจรจาต่อรอง/การนำเสนอการขาย/พูดโน้มน้าวได้ดี/ปิดการขายได้/การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
- มีความอดทน มุ่งมั่นในการทำงาน มีใจรักบริการ และสามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
- มนุษย์สัมพันธ์ดี กล้าตัดสินใจและลงมือทำ
- มีความรับผิดขอบต่อหน้าที่สูง และมีบุคลิกภาพที่ดี สุภาพ เรียบร้อย
- สามารถจัดระบบความคิดในการทำงาน วางแผนงานได้เป็นอย่างดีตามขั้นตอน
- ชอบการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
- ชอบการทำงานนอกสถานที่ 90% และมีความกระตือรือร้น
- สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
- ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่
- ชอบทำงานเป็นทีมและทำงานนอกสถานที่
- ชอบการพบปะผู้คนใหม่ๆ และมีทักษะการนำเสนอที่ดี
- สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

สวัสดิการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ประกันสังคม
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

บริษัท เซ็นโตะ จำกัด
บริษัท เซ็นโตะ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เซ็นโตะ จำกัด 
ผู้ผลิตและนำเข้า สินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ อาทิ อาหารเสริมและอาหารทางการแพทย์ ภายใต้การบริหารของบริษัท เซ็นโตซ่า จำกัด ประเทศไต้หวัน 


บริษัท สปอร์ตแมน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  (บริษัทในเครือ)
ผู้ผลิต และนำเข้าสินค้าอะไหล่มอเตอร์ไซค์ และสินค้าเกี่ยวกับกิจกรรมเอาท์ดอร์ ภายใต้แบรนด์ Airgenius, Triones, Jelloon, Volar และ Kuo Design
บริษัท เซ็นโตะ จำกัด
ที่อยู่
89/76 หมู่ 15 ถนนบางนา-ตราด กม. 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ชื่อผู้ติดต่อ
วดีพัชร์ โสภาธนัตถ์สกุล
โทรศัพท์
095-731-8628
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท เซ็นโตะ จำกัด
เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาดและการขาย (Admin)
บริษัท เซ็นโตะ จำกัด
สมุทรปราการ
12,000 - 15,000 บาท/เดือน + Commission