กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
22/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 8 ปี
นนทบุรี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
รายละเอียดงาน
- ควบคุม ดูแล และวางแผนงานด้านการเงินให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร
- ตรวจสอบ การวางบิล, การติดตามหนี้, การตัดรับชำระเงินจากลูกค้า
- ประมาณการด้านการเงินรับ และบริหาร Cash Flow ให้กับทางผู้บริหาร
- บริหารและจัดการตรวจสอบพนักงานขายและทีมขายให้อยู่ในเงื่อนไขการชำระเงินของบริษัท
- ตรวจสอบรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
1. วุฒิปริญญาตรีสาขาการบัญชี หรือสาขาการเงินการธนาคาร
2. มีประสบการณ์บริหารลูกหนี้และวางแผนด้านการเงินของบริษัทได้
3. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการปัญหาได้ดี คล่องแคล่วและเรียนรู้ได้รวดเร็ว
4. ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีความซื่อสัตย์ ละเอียดและรอบคอบ
5. เคยใช้ระบบ Express ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน 8 ปีขึ้นไป ผ่านการบริหารทีมงาน หรืออเคยมีผู้ใต้บังคับบัญชา
7. มีประสบการณ์ในธุรกิจ Trading และมี Sales ทีมขายในการตรวจสอบเครดิตเทอมในการชำระมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. มีประสบการณ์บริหารลูกหนี้และวางแผนด้านการเงินของบริษัทได้

สวัสดิการ
- Medical insurance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
above standard
3.5
4.2
4.5
4.7
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
3.0
งานขาย
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
3.0
3.0
4.2
5.0
4.7
งานท้าทายมาก บริษัทให้โอกาสในการแสดงผลงาน โดยเฉพาะผู้บริหาร จะมองเห็นความสามารถของคนที่ตั้งใจทำงานและได้ผลงานออกมาดี
เงินเดือนและอัตราการเติบโตมีมากหากขยันทำงาน ทำงานให้เต็มที่ สิ่งแวดล้อมเป็นกะนเองน่ารักช่วยเหลือกัน ฝั่ง back office อาจจะถามเยอะเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้บริษัท แต่น่ารักและนิสัยดีทุกคนค่ะ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
2/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
22/03/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
2/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
22/03/2023
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Unify Chemical Co., Ltd./บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
We, Unify Chemical Co., Ltd., are the major importer and distributor of food ingredient who serve the customer's demand in term of better pricing, better quality and better service. We always focus on the development of working procedure, personnel quality and technology application to support the business growth with stability. 
Besides, we are the company who response with the quality of life in every levels of our personnel regarding to the capacity development, the working happiness, the professional stability and the remuneration.
http://www.unifychemical.com
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
ที่อยู่
72/66-67 Moo 3 , Bang Talat, Pakkret, Nonthaburi 11120
ชื่อผู้ติดต่อ
Wanaree 087-7587034
โทรศัพท์
0-2962-6440 #1 Fax 0-2962-6442
เว็ปไซต์
แบ่งปัน