กลับ

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
การคมนาคมขนส่ง
30/01/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การคมนาคมขนส่ง
30/01/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
นครราชสีมา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.งานด้านการวางแผน
  - วางแผนการขาย บริหารงานขาย และ ทีมขาย และ
  - กำหนดวิธีการทำงานของฝ่ายให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
  - วางแผน การตลาด และ ส่งเสริมการขาย
2.งานด้านการวิเคราะห์
  - ข้อร้องเรียน ติชม เสนอแนะ จากลูกค้า
  - เปรียบเทียบข้อมูลทางการตลาด และข้อมูลคู่แข่งขัน
  - วิเคราะห์ปัญหา และ แก้ไขปรับปรุงงานและควบคุมงานในฝ่าย
3.อนุมัติ และ ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของฝ่าย
4.มอบหมาย จัดสรร และ ประเมินผล หน้าที่ความรับผิดชอบงานให้กับพนักงานในฝ่าย
5.กำหนดเป้าการขาย และ ค่าตอบแทนการขายนำเสนอผู้บริหารอนุมัติ
6.ออกเยี่ยมลูกค้า และ สร้างความสัมพันธ์กับตัวแทนจำหน่าย
7.ติดตามการชำระเงินตามฝ่ายบัญชีร้องขอ

คุณสมบัติ
1.เพศ ชาย - หญิง
2.อายุ 35 ปี ( ขึ้นไป )
3.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
4.ประสบการณ์ ด้านการตลาดและการขาย 3 ปี ( ขึ้นไป )
5.สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาตขับขี่
6.สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เยี่ยมไข้ / เยี่ยมคลอด
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
    บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด เป็นบริษัทในเครือมีโชคกรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการขนส่งนานกว่า 20 ปี เริ่มจากการบรรทุกผลิตภัณฑ์ จากมันสำปะหลังของบริษัทในเครือฯ คือ บริษัท โคราชมีโชคพืชผล จำกัด (หจก. มีโชคพืชผล ในขณะนั้น) พัฒนามาสู่การจดทะเบียนเป็น บริษัทขนส่งในปี 2536 และด้วยจุดเด่นด้าน ความทุ่มเทในการให้บริการและความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการบริการ สู่ความเป็นเลิศ ทำให้ในวันนี้บริษัทมีโชคขนส่ง ก้าวเป็นบริษัทขนส่งชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้า จนสามารถขยายการให้บริการไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ และประเทศใกล้เคียง
     ปัจจุบัน กิจกรรมด้านการขนส่งและการกระจายสินค้าเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม ส่งผลอย่างยิ่งต่อความสามารถ ในการแข่งขัน ต้นทุนคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าของทุกๆกิจการด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานความเข้าใจในธุรกิจของลูกค้าเป็นอย่างดี นโยบายคุณภาพในการให้บริการ ที่ต่อเนื่องและชัดเจนอย่าง“ซื่อสัตย์ ประทับใจ ปลอดภัย ตรงเวลารวมไปถึงนโยบายการบริหารงาน ที่เน้นความยุติธรรมและความจริงใจต่อลูกค้าเสมือนพันธมิตรร่วมกิจการค้าและทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผมเชื่อมั่นเป็น อย่างยิ่งว่ามีโชคขนส่งฯมีความพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ของท่านอย่างยั่งยืนต่อไป”
บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
ที่อยู่
356 Moo 10 Ratchasima-Chokchai Rd, Chokchai, Nakhonratchasima 30190
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณวสวัตติ์ ไพฑูรย์โยธิน
โทรศัพท์
044-938-928-9, 044-491-553-4, 088-3771321 Fax 044-202-449,044-202-450
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, Truck Maintenant Manager
บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
นครราชสีมา
30,000 - 40,000 บาท/เดือน
บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
Sales Manager
บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
นครราชสีมา
25,000 - 40,000 บาท/เดือน
บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
Document Control Officer
บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
นครราชสีมา
12,000 - 15,000 บาท/เดือน
บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
Chief Accountant
บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
นครราชสีมา
15,000 - 30,000 บาท/เดือน
บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
Human Resources Manager
บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
นครราชสีมา
30,000 - 40,000 บาท/เดือน