กลับ
บริษัท โรงพยาบาลยันฮี จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

สุขภาพ/โรงพยาบาล
19/09/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
สุขภาพ/โรงพยาบาล
19/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 10 ปี
กทม. (บางพลัด)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- วางแผนการขายให้กับทีมขาย (Sales Plan) เพื่อให้ได้เป้าหมายที่กําหนด ควบคุมและติดตามผลการขายรายสัปดาห์ รายเดือน และรายไตรมาส
- วิเคราะห์ยอดขาย ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าคู่แข่ง เพื่อปรับกลยุทธ์การขาย (Update สินค้า, ราคา, โปรโมชั่นของคู่แข่ง)
- จัดทำงบประมาณของฝ่าย และวิเคราะห์และความคุมค่าใช้จ่ายในการขาย (ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและการขาย)
- บริหารและจัดการงานในแผนกให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
- ให้คําแนะนํา ปรึกษา และแนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
- รับผิดชอบและติดตามเป้าขายของแผนกเป็นไปตามที่อนุมัติ
- งาน Visit Store
- เข้าพบ ประชุม และเข้าแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า


คุณสมบัติ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
  1.  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาดหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2.  มีประสบการณ์การทำงานในสายงานผู้บริหารอย่างน้อย 3 ปี
  3.  มีทักษะการคิดกลยุทธ์ทางการตลาด ทั้งในส่วนการวิเคราะห์และการวางแผน
  4. มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน มุ่งมั่น พยายาม ละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีความยืดหยุ่นปรับตัวได้เป็นอย่างดี
  5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 4 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.1
3.9
2.5
4.5
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.6
เภสัชกร / แพทย์ / สาธารณสุข
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.6
4.6
5.0
4.5
4.7
สวัสดิดี เพื่อนร่วมงานดี รายได้ดีค่ะ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
29/05/2020
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
29/05/2020
บริษัท โรงพยาบาลยันฮี จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลยันฮี จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
โรงพยาบาลยันฮี เป็นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาโรคทั่วไปทุกสาขา และรักษาด้านความงามแบบ ครบวงจร โดยมีแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาประจำตลอด 24 ชั่วโมง ที่คอยมอบความความมั่นใจในการรักษา อย่างถูกวิธี รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบริการ ต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆเพื่อเข้า มาเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลเรา
บริษัท โรงพยาบาลยันฮี จำกัด
ที่อยู่
454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ชื่อผู้ติดต่อ
Khun Viyada
โทรศัพท์
0-2879-0300,0-2434-9196-99 Fax 0-2879-0395,0-2435-7545
เว็ปไซต์
แบ่งปัน