กลับ
สินค้าอุปโภค/บริโภค, เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, บรรจุภัณฑ์, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, การคมนาคมขนส่ง, การค้า/นำเข้า/ส่งออก, ธุรกิจบริการ, การผลิต
25/01/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
สินค้าอุปโภค/บริโภค, เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, บรรจุภัณฑ์, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, การคมนาคมขนส่ง, การค้า/นำเข้า/ส่งออก, ธุรกิจบริการ, การผลิต
25/01/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
50,000 - 80,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ผู้จัดการจัดซื้อ Purchasing Manager
Job Highlights
Purchasing Product Restaurant Compare competitors
Planning Controling Recheck Price for Raw Material
Management and Subport Operation Team

Job Description
สามารถบริหารจัดการ วางแผน วิเคราะห์ ควบคุม และ กำกับดูแล โดยนำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ กลยุทธ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ให้เกิดผลเชิงปฏิบัติ ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร รวมทั้งการบริหารงานเอกสารต่างๆที่อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ถูกต้องตามนโยบาย ที่กำหนดไว้ อย่างถูกต้องโปร่งใส และ ตรวจสอบได้

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
ด้านนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
วางแผน และกำหนดขั้นตอนการทำงานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพในการผลักตันนโยบายระดับปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมาย มอบหมายผู้ใต้บังคับบัญชาไปดำเนินการ และติดตามความคืบหน้า รวมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง
วางแผนการทำงานระดับปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานหน้าสาขา การมีสินค้าเพียงพอตลอดเวลาในปริมาณ ราคา ที่เหมาะสม และสร้างความ ได้เปรียบในเชิงแข่งขัน
วางแผนการบริหาร บริษัทคู่ค้าในทุกมิติ ทั้งคุณภาพ ราคา และการส่งมอบให้สอดคล้องกับนโยบายหรือกลยุทธ์ ที่ผู้ บังคับบัญชากำหนดไว้ โดยมอบหมายให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินการและติดตามความคืบหน้ารายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง
วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเพิ่มจำนวนบริษัทคู่ค้าที่มีศักยภาพ
วางแผน และกำหนดกลยุทธ์ หรือวิธีการในปรับปรุง ประสิทธิภาพการทำงานวันต่อวันที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
วางแผน กำหนดขั้นตอน หรือวิธีการที่เหมาะสมในการจัดประชุมบริษัทคู่ค้าประจำปี เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา
 ควบคุมงบประมาณไม่ให้เกินกว่าที่กำหนดไว้
จัดหา รวบรวม แหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในงานจัดซื้อเสนอผู้บังคับบัญชา

บริหารจัดการและกำกับควบคุมดูแลทีมงาน
ลงนามในเอกสาร ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามอำนาจและ ขั้นตอนที่กำหนดไว้
ตรวจสอบ หรือ จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาจเพิ่มขึ้นในอนาคต
ติดตามงานต่างๆ ที่คงค้างของผู้ใต้บังคับบัญชา
ร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
 สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
กิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาในระดับที่สูงกว่าขึ้นไป

สถานที่ทำงาน
zen corporation group public company limited
662 ซ. อ่อนนุช 17 แยก 16 (ตรงข้าม แยก 11
แขวง สวนหลวง แขวงสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250

มาครั้งแรก ตั้งหลักตรงบีทีเอส อ่อนนุช ขึ้นวิน ฝั่ง เซ็นจูรี่ มาเซ็นสำนักงานใหญ่ ประมาณ 40 บาท ถ้าเดินมา ตรงบิ๊กซี อ่อนนุช จะเหลือ 35 บาท หรือ ขึ้น 2 แถวแดงตลาดอ่อนนุช - ตลาดพัฒนาการ ประมาณ 9 บาท

สอบถามเพิ่มเติม : 0655201859 แจ็ค
Line : https://line.me/ti/p/KjJOddBjDk

คุณสมบัติ

กรณี มีประสบการณ์งานจัดซื้อสินค้าร้านอาหาร กลุ่ม Food และ Non-Food จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
อายุ 35-45 ปี
มีความสามารถการจัดการรายงาน เพื่อนำเสนอผู้บริหาร และ หน่วยงานที่เกี่ยวห้อง 
มีทักษะโปรแกรม Excel การใช้สูตรเพื่อการคำนวณ
มีทักษะและการต่องานสินค้ากลุ่ม Food หรือ Non Food อย่างในอย่างหนึง

มีกลุ่มฐานซัพพลายเออร์ เพื่อแนะนำทีมงานในการจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถบริหารจัดการงานทั้งในเวลางานและนอกเวลางาน


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การปรับเงินเดือนประจำปี
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, ประกันภัยกลุ่ม (ประกันสุขภาพ,ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ)
- ประกันสุขภาพ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาพักร้อนประจำปี,ลากิจ
- สวัสดิการอื่นๆ อาทิเช่น ส่วนลดในการทานอาหารแบรนด์ต่างๆในเครือบริษัทเซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือจัดงานศพ
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินเยี่ยมไข้พนักงาน
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี
- โบนัสประจำปี


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
มากที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
17/06/2020
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
17/06/2020
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
zen corporation group public company limited ผู้เปิดดำเนินการธุรกิจภัตตาคารร้านอาหารญี่ปุ่นภายใต้แบรนด์อันดับหนึ่งของเมืองไทยทั้ง ZEN,, AKA, TETSU, ON THE TABLE, ตำมั่ว, ลาวญวณ, แจ่วฮ้อน,Sushi Cyu และ Din's  มีอัตราการเติบโตและขยายสาขาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลามากกว่า 30 ปี ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและความเป็นมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านร้านอาหารที่มีคุณภาพ เราประสบความสำเร็จจนก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำในประเทศ และกำลังพัฒนาธุรกิจสู่ต่างประเทศ มาร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวเซนเรสเตอรองท์ เราพร้อมมอบโอกาสที่หลากหลาย ท้าทายและผลตอบแทนที่คุ้มค่า หากท่านมองหาความก้าวหน้า ขอเชิญร่วมเป็นทีมงานกับเรา
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
662 ซอย อ่อนนุช 17 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ชื่อผู้ติดต่อ
ปรวัฒน์ (Jack)
โทรศัพท์
065-520-1859 Fax 0-2019-5000
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
18,000 - 25,000 บาท/เดือน
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Sales & Marketing Executive
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
25,000 - 40,000 บาท/เดือน + Commission
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Corporate Strategy Specialist
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
50,000 - 80,000 บาท/เดือน
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Senior HROD Manager / HROD Manager / Asst HROD Manage
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
40,000 - 80,000 บาท/เดือน
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Demand Planning Manager
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
40,000 - 60,000 บาท/เดือน