กลับ

ผู้จัดการฝ่ายนิติกรรม (Corporate Legal Manager )

Able Asset Group Co., Ltd. (บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป จำกัด)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง, อสังหาริมทรัพย์
30/01/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง, อสังหาริมทรัพย์
30/01/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กทม. (จตุจักร)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. งานสัญญาต่างๆ ของบริษัท เช่น สัญญาซื้อขายอสังหาริทชมทรัพย์ ที่ดิน บ้าน อาคารชุด สัญญาแต่งตั้งตัวแทน นายหน้า วัสดุ อุปกรณ์ สัญญาก่อสร้าง สัญญาเช่า เป็นต้น

2. งานขออนุญาต ต่างๆจากราชการ เช่น รังวัดที่ดิน ขออนุญาตจัดสรร ก่อสร้าง ขอสาธารณูปโภค น้ำ ไฟ ติดต่อราชการ

3. งานโอนกรรมสิทธิทีดิน บ้าน อาคารชุด

4. งานคดีความ โดยประสานงาน ให้ข้อมูล ร่วมเจรจา ต่อรอง เพื่อ ลดข้อขัดแย้ง จากคู่พิพาท คดีความ

5. งานกิจการบริษัท เช่น จดทะเบียน เพิ่มทุนลดทุน เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

6. เป็นเลขานุการบริษัท ร่วมจัดประชุมผู้ถือหุ้น บันทึกประชุม

7. บริหารและพัฒนาทีม นิติกรรม กำกับงานในฝ่ายให้บรรลุผล


คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรี/โท นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ จากสถาบันที่มีชื่อเสียงในประเทศ/ต่างประเทศ
2. เพศ ชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
3. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ทำงานงานในบริษัทพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 3 ปี
4. มีความรู้ในด้านกฎหมายที่ดิน พรบ.อาคารชุด พรบ.ควบคุมอาคาร ผังเมือง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
5. สามารถจัดทำ ปรับปรุงสัญญาต่างๆที่ใช้ธุรกิจบริษัทให้รัดกุม เป็นประโยชน์และยุติธรรม ทั้งภาษาไทย และ อังกฤษ
6. มีทักษะในการเจรจา เพื่อบรรลุข้อตกลง
7. มีความสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีรถยนต์ส่วนตัว


สวัสดิการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

Able Asset Group Co., Ltd. (บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป จำกัด)
Able Asset Group Co., Ltd. (บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป จำกัด)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป จำกัด

เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารโครงการ ในทำเลที่มีศักยภาพ ทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ในภูมิภาค ที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบ และแนวสูง บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ และมีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำที่มีศักยภาพในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้แนวทางบูทีค ที่สามารถสร้างสรรค์ความแตกต่างอย่างมีอัตลักษณ์ในทุกพื้นที่การอยู่อาศัย


Able Asset Group Co., Ltd. (บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป จำกัด)
ที่อยู่
3300/96 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณชารีรัตน์ (คุณฟ้าใส)
โทรศัพท์
0-2512-4630-1 ต่อ 22
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
Able Asset Group Co., Ltd. (บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป จำกัด)
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
Able Asset Group Co., Ltd. (บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป จำกัด)
กทม. (จตุจักร)
สามารถเจรจาต่อรองได้
Able Asset Group Co., Ltd. (บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป จำกัด)
เจ้าหน้าที่การตลาด/อาวุโส (Senior/ Marketing Executive Real Estate )
Able Asset Group Co., Ltd. (บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป จำกัด)
กรุงเทพมหานคร
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานการก่อสร้าง/การตกแต่ง, หางานอสังหาริมทรัพย์, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานนักกฎหมาย / ที่ปรึกษา / ทนายความ, หางานอื่นๆ, หางานLaw, หางานLawyer, หางานLawyer License, หางานLegal, หางานReal-estate, หางานกฎหมาย, หางานกฎหมายธุรกิจ, หางานกฎหมายแรงงาน, หางานกฏหมาย, หางานคดีความ, หางานคดีอาญา, หางานคดีแพ่ง, หางานงานกฎหมาย, หางานจัดการด้านสัญญา, หางานทำเอกสารสัญญา, หางานนิติกรรมสัญญา, หางานนิติศาสตร์, หางานฝ่ายกฎหมาย, หางานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, หางานร่างสัญญา, หางานว่าความ, หางานหนังสือสัญญา, หางานหมู่บ้าน, หางานเอกสารกฎหมาย, หางานAble Asset Group Co., Ltd. (บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป จำกัด)