กลับ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด
การผลิต
24/11/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การผลิต
24/11/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
10 - 15 ปี
ระยอง
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • บริหารจัดระบบการทำงานและการบันทึกของฝ่ายบัญชี
 • ควบคุมรายได้และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงบประมาณที่บริษัทฯกำหนดไว้
 • ปิดบัญชี จัดทำงบการเงินที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบเอกสารประกอบงบการเงิน – รายละเอียดประกอบงบรายเดือน

คุณสมบัติ
 • อายุ 35-45 ปี 
 • เพศ  ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี 
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี  ด้านการบริหารจัดการฝ่ายบัญชี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี อดทน มีไหวพริบดี
 • สามารถใช้โปรแกรม  SAP  ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการสื่อสารได้ดี  การมอบหมายงาน  การติดตามงาน
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ MS Excel, Work, Power Point  อย่างชำนาญ

สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- คลับเฮ้าส์ สถานที่ออกกำลังกาย ตลอดอายุการทำงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- บัตรเงินสดวันเกิด
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี 2 เดือน

บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด
บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
 • บริษัท ซุน  คร์ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2544 เพื่อผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จให้กับโครงการก่อสร้างต่างๆ เนื่องจากบริษัทได้เล็งเห็นถึงความต้องการของลูกค้าซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ จึงได้จัดสร้างธุรกิจเกี่ยวเนื่องคือโรงผนัง 2 แห่ง เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป บริษัทจึงได้นำเครื่องจักรที่ทันสมัย ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาผลิต รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านคอนกรีตผสมเสร็จ
 • นอกจากนี้ บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด ยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องตลอดไปโดยยึดหลักในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและรับผิดชอบต่อสังคม
 • บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด ได้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จตามหลักมาตรฐานสากลนับตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาตรฐานเข้าสู่กระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรทันที่สมัยควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และมีโดยพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ ซึ่งได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
 • ทั้งนี้บริษัทซุน คอร์ป จำกัด ซึ่งอยู่ภายในบริษัทในเครือเอสซี  โดยบริษัทในเครือยังดำเนินธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกันและสนับสนุนธุรกิจอีกหลายอย่าง  อาทิ  อสังหาริมทรัย์  ,  ซื้อมา-ขายไป (วัสดุก่อสร้างภายใต้แบรนต์ Wehome)  และธุรกิจเหมืองหิน  
บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด
ที่อยู่
8899 หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์
038-029-888 Fax 038-029-889
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด
ระยอง
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด
เลขาผู้บริหาร
บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด
ระยอง
25,000 - 40,000 บาท/เดือน
บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด
ระยอง
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์