กลับ

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

บริษัท เทค โกลบ จำกัด
26/01/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
26/01/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
7 - 10 ปี
กทม. (พญาไท)
ปริญญาตรี
50,000 - 80,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ดูแลงานในภาพรวมของงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) ทั้งระบบ รวมไปถึงงานพัฒนาบุคลากร (HRD) ขององค์กร
• จัดทำแผนกลยุทธ์ในงานด้านทรัพยากรบุคคลที่ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายขององค์กร
• ดูแลงานการวางแผนและบริหารอัตรากำลังคนประจำปีและรายไตรมาส สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ บริหารจัดการงานสรรหาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการขององค์กร
• จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร สร้างระบบการเรียนรู้และการทำ Knowledge Sharing เพื่อสร้างการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
• ออกแบบและพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดเป้าหมายงานและตัวชี้วัดหลัก (Target Setting & KPIs) ของพนักงานที่มีประสิทธิภาพ
• ดูแลการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการบริหารค่าจ้าง การให้สวัสดิการและการจ่าย Performance Incentive ต่างๆ
• บริหารจัดการในเรื่องแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ให้กับพนักงาน
• การจัดทำสำรวจและเปรียบเทียบอัตราจ่ายเงินเดือนในตลาดแรงงาน การจัดทำโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ
• จัดทำแผนและดำเนินงานในด้านแรงงานสัมพันธ์และกิจกรรมพนักงานที่ช่วยส่งเสริมการสร้างความผูกพันและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน
• บริหารจัดการ ควบคุมและดูแลกฏระเบียบข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงาน การประกาศนโยบายบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานต่างๆ
• ดูแลและให้คำปรึกษาด้านระเบียบข้อบังคับในการทำงานและกฎหมายแรงงานให้แก่ฝ่ายบริหาร และพนักงาน


คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการการจัดการทรัพยากรมนุษย์, สาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ทำงานในสายงานบุคคลอย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ในตำแหน่ง Manager อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
• มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านกฏหมายแรงงานและข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ
• มีความรู้และประสบการณ์ในงานทำงาน HR ทั้งระบบในด้าน HRM (Recruitment, Compensation Benefit) และ HRD (Training, Performance Management)
• สามารถทำงานเวลา 13.00 – 22.00 น. ได้
• ถ้ามีความสามารถในการวิเคราะห์การลงทุนหุ้น รวมทั้งแนวโน้มของตลาดการลงทุนในหุ้น จะได้ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

บริษัท เทค โกลบ จำกัด
บริษัท เทค โกลบ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
    บริษัท เทค โกลบ จำกัด เริ่มก่อตั้ง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022 ด้วยวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกาและจีน
    บริษัทฯ จึงต้องการหาทีมงานที่สนใจและมุ่งมั่นที่จะเป็น Full Time Trader ด้วยเทคนิค (Technical Analysis) และพร้อมที่จะเติบโตและพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน

บริษัท เทค โกลบ จำกัด
ที่อยู่
1177 อาคารอาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 24 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณวันวิสาข์
โทรศัพท์
090-1984039
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท เทค โกลบ จำกัด
นักวิเคราะห์และจัดการ คำสั่งซื้อขายหุ้นสหรัฐอเมริกา และหุ้นจีน (นักศึกษาจบใหม่/ประสบการณ์ 1-3 ปี)
บริษัท เทค โกลบ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้