กลับ

ผู้จัดการฝ่ายป้องกันและรักษาผลประโยชน์

บริษัท โฮมฮับ จำกัด (สำนักงานใหญ่อุบลราชธานี)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
21/01/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
21/01/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
ขอนแก่น, อุดรธานี, อุบลราชธานี
ปริญญาตรี
30,000 - 40,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ควบคุมรับผิดชอบการติดตามเคสทุจริต คดีความต่างๆ โดยมีการประสานงานกับทนายความและสรุปส่งผู้บริหาร
 • วางระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วางระบบป้องกันการทุจริต รอบในการตรวจสารเสพติด ป้องกันการเล่นการพนันและการทะเลาะวิวาท
 • กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกป้องกันและรักษาผลประโชน์ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง สมบูรณ์ตามเอกสาร สามารถตรวจสอบได้

คุณสมบัติ
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านทางกฏหมายและระบบความปลอดภัยเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านความปลอดภัย
 • ผ่านการอบรมดับเพลิงและสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา มีความเป็นกลาง กล้าตัดสินใจ
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ MS Excel, Word, Power Point

สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 40,000 บาทต่อปี
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- วันหยุดพักร้อน / วันหยุดตามประเพณี
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท โฮมฮับ จำกัด (สำนักงานใหญ่อุบลราชธานี)
บริษัท โฮมฮับ จำกัด (สำนักงานใหญ่อุบลราชธานี)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท โฮมฮับ จำกัด ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2519 เราเป็นผู้นำธุรกิจด้านการค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านครบวงจร นอกจากนั้นบริษัทยังเป็นผู้นำด้านให้บริการออกแบบและตกแต่งภายใน บริการซ่อมเครื่องมือช่าง บริการผสมสีพ่นรถยนต์ บริการประกอบและติดตั้ง ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่เรามุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากร

บริษัท โฮมฮับ จำกัด มีความพร้อมและยินดีเปิดโอกาสให้กับทุกท่านที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ รักความท้าทาย และความก้าวหน้า เพื่อร่วมงานและเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับเราสโลแกน “ครบเรื่องบ้าน บริการดี ที่โฮมฮับ”

บริษัท โฮมฮับ จำกัด (สำนักงานใหญ่อุบลราชธานี)
ที่อยู่
270 หมู่ที่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ชื่อผู้ติดต่อ
วรรณา แย้มศรี
โทรศัพท์
0819766622
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท โฮมฮับ จำกัด (สำนักงานใหญ่อุบลราชธานี)
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
บริษัท โฮมฮับ จำกัด (สำนักงานใหญ่อุบลราชธานี)
อุบลราชธานี
18,000 - 25,000 บาท/เดือน
บริษัท โฮมฮับ จำกัด (สำนักงานใหญ่อุบลราชธานี)
หัวหน้าฝ่ายบัญชีเจ้าหนี้
บริษัท โฮมฮับ จำกัด (สำนักงานใหญ่อุบลราชธานี)
อุบลราชธานี
25,000 - 40,000 บาท/เดือน