กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
8 - 20 ปี
กทม. (ปทุมวัน)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ร่วมกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด สร้างสรรค์กิจกรรมการตลาด เพื่อหวังผลในการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท ประเมินเป้าหมายด้านการสื่อสารการตลาด ทั้งในระยะยาวและระยะสั้น บริหารดูแลแผนการสื่อสารการตลาดภายใต้งบประมาณและขอบเขตที่กำหนด รวมถึง บริหารจัดการงานและพนักงานภายใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเป็นตามเป้าหมายที่วางไว้ตามนโยบายบริษัท
 • ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายทางการสื่อสารการตลาดขององค์กรและกำหนดกลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาดตามนโยบายของบริษัท
 • วางนโยบายการทำงานของแผนกต่าง ๆ ในฝ่ายสื่อสารการตลาดให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
 • กำหนดเป้าหมายและมาตรฐานในการทำงานของแผนกต่าง ๆ ในฝ่ายสื่อสารการตลาด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของฝ่ายสื่อสารการตลาดโดยรวม
 • พิจารณาอนุมัติเบื้องต้นในส่วนของแผนและงบประมาณที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมของทุกแผนกในฝ่าย
 • ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของฝ่ายสื่อสารการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้จัดการแผนกไม่สามารถตัดสินใจหรือแก้ไขได้เอง
 • สรุปและวิเคราะห์ผลงานเป็นรายเดือนและนำเสนอ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และผู้บริหารระดับสูง
 • วางแผนอัตรากำลังร่วมกับแผนกบริหารและทรัพยากรบุคคล
 • ดำเนินการสรรหา คัดเลือกพนักงานในระดับผู้จัดการแผนก
 • ให้คำแนะนำ สอนงาน ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการแผนก และให้ผลสะท้อนกลับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงาน
 • กำหนดแนวทางในการบริหารงานบุคคล วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในฝ่ายสื่อสารการตลาดในทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
 • ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
 •  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด, สื่อสารการตลาด, นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน หรือ สายงานบริหาร
 • มีประสบการณ์มากกว่า 8 ปี ในสายงานบริหารการสื่อสารทางการตลาด
 • มีความรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • กำหนดแนวทางในการบริหารงานบุคคล วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในฝ่ายสื่อสารการตลาดในทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
 • วางแผนกลยุทธ์สื่อสารการตลาด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
 • วางแผนอัตรากำลังร่วมกับแผนกบริหารและทรัพยากรบุคคล ดำเนินการสรรหา คัดเลือกพนักงานในระดับผู้จัดการ
 • สรุปและวิเคราะห์ผลงานเป็นรายเดือนและนำเสนอผู้บริหารระดับสูง
 • ร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้จัดการแผนกไม่สามารถตัดสินใจหรือแก้ไขได้เอง
 • ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของฝ่ายสื่อสารการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีความเป็นผู้นำสูง

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเดินทาง ที่พักและเบี้ยเลี้ยง กรณีทำงาน ตวจ.
- ชมภาพยนตร์ฟรี
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- หมายเหตุ บางสวัสดิการได้เฉพาะบางตำแหน่ง
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
บริการลูกค้า
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
บริการลูกค้า
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
ทำงานเหมือนไม่ได้ทำงาน
ก็ทำงานที่เรารักเพื่อร่วมทีมช่วยเหลือเป็นงานที่ทำคนเดียวไม่เวิร์คต้องร่วมด้วยช่วยกันสามัคีคีพลังอันนี้คือจริง
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
21/12/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
21/12/2022
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
SF CINEMA เปิดรับสมัครงานสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความบันเทิง ความสนุก และจินตนาการไปกับหนังต่างๆ ในวงการภาพยนตร์ เรายินดีต้อนรับและอยากชวนคุณมาทำในสิ่งที่คุณไม่เคยคิดว่าเป็นไปได้
สร้างผลงานและเรียนรู้ไปทุกๆ วันกับครอบครัว SF
เราต้องการให้คุณได้เติบโต และสร้างประสบการณ์ให้กับทีมงานและลูกค้าอย่างยอดเยี่ยมเพื่อเพิ่มความสนุก
และความสุขให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้าง
เปิดโอกาสให้กับตัวคุณ หางานที่ใช่ เลือกสิ่งที่ชอบ แล้วเราจะติดต่อคุณกลับไปตามข้อมูลของคุณ
บริษัทฯดำเนินการด้านธุรกิจโรงภาพยนตร์ภายใต้ชื่อ SF CINEMA
www.sfcinemacity.com
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
444, 10-11 Flr., MBK Tower, Phayathai Road, Kwaeng Wang Mai, Khet Pathumwan, Bangkok 10330
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
0-2048-7111 Fax 0-2048-7169
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการแผนกขายสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กทม. (ปทุมวัน)
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการแผนกดูแลพื้นที่เช่า
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กทม. (ปทุมวัน)
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ + Commission
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิกอาวุโส
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการแผนกดูแลพื้นที่เช่า (ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เชียงใหม่) **สามารถเดินทางไปทำงานที่ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เชียงใหม่ ได้เป็นครั้งคราว
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เชียงใหม่
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานการตลาดทั่วไป, หางานการตลาดออนไลน์, หางานการตลาดและการขาย, หางานจัดงานอีเว้นต์, หางานวิจัยและพัฒนา, หางานสื่อสารการตลาด, หางานเทรดมาร์เก็ตติ้ง, หางานแบรนด์ / ส่งเสริมการตลาด, หางานบริการลูกค้า, หางานครีเอทีฟ, หางานจัดงานอีเว้นท์, หางานนักข่าว / นักหนังสือพิมพ์, หางานบริหารงานลูกค้า, หางานผลิตรายการ, หางานวางแผนและซื้อสื่อโฆษณา, หางานสื่อสิ่งพิมพ์ / การพิมพ์ / การจัดพิมพ์, หางานอื่นๆ, หางานโฆษณา / ประชาสัมพันธ์, หางานAnalyze Marketing, หางานBrand Marketing, หางานBusiness Journalism, หางานClient, หางานClient Relations, หางานCommunication, หางานCommunication Arts, หางานCommunication Marketing, หางานCommunication Strategy, หางานCommunications Strategies, หางานCommunity, หางานCommunity Development, หางานConsumer Insight, หางานContent Marketing, หางานContent Strategy, หางานCorporate Communication, หางานCorporate Communications, หางานCrm, หางานCsr, หางานCustomer Relationship, หางานCustomer Relationship Management, หางานCustomer Service, หางานDigital Campaign, หางานDigital Marketing, หางานDigital Strategy, หางานEmployee Relations, หางานEvent Marketing, หางานExternal Communication, หางานFacebook, หางานFacebook Ads, หางานFacebook Advertising, หางานImc, หางานIntegrated Marketing Communications, หางานInternal Communication, หางานJournalism, หางานMarketing, หางานMarketing Communication Strategy, หางานMarketing Product, หางานMarketing Strategy, หางานMass Communication, หางานMedia Marketing, หางานNew Product Implementation, หางานNew Product Introduction, หางานOffline Marketing, หางานOnline Marketing, หางานOnline Media Planning, หางานPr, หางานProduct Development, หางานProduct Marketing, หางานProduct Sales & Marketing, หางานProduct Strategy, หางานPublic Relation, หางานPublic Relations, หางานSocial Content, หางานSocial Media, หางานSocial Media Management, หางานSocial Network, หางานSocial Work, หางานStrategic Partnership, หางานTrade Marketing, หางานTwitter, หางานYoutube, หางานกลยุทธ์ทางการตลาด, หางานการขายและการตลาดผลิตภัณฑ์, หางานการตลาด, หางานการตลาดดิจิตอล, หางานการตลาดดิจิทัล, หางานการตลาดผลิตภัณฑ์, หางานการตลาดสื่อดิจิตอล, หางานการตลาดออนไลน์, หางานการสื่อสารการตลาด, หางานการสื่อสารขององค์กร, หางานกิจกรรมทางการตลาด, หางานดูแลลูกค้า, หางานตลาดออนไลน์, หางานติดต่อประสานงาน, หางานนิเทศ, หางานนิเทศศาสตร์, หางานบริการลูกค้า, หางานบริการหลังการขาย, หางานบริหารผลิตภัณฑ์, หางานบริหารลูกค้าสัมพันธ์, หางานประชาสัมพันธ์, หางานผลิตภัณฑ์การตลาด, หางานพัฒนาคุณภาพ, หางานภาพลักษณ์องค์กร, หางานลูกค้าสัมพันธ์, หางานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์, หางานวิเคราะห์ตลาด, หางานศิลปกรรมศาสตร์, หางานสังคมออนไลน์, หางานสื่อสารการตลาด, หางานสื่อสารภายในองค์กร, หางานสื่อสารมวลชน, หางานสื่อสารองค์กร, หางานสื่อออนไลน์, หางานสื่อโฆษณาออนไลน์, หางานส่งเสริมการขาย, หางานส่งเสริมการตลาด, หางานโฆษณาออนไลน์, หางานบริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)