กลับ
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
15/08/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
15/08/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 10 ปี
ขอนแก่น, อุดรธานี, อุบลราชธานี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
30,000 - 50,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วางแผน สั่งการ ควบคุม

1.การติดตั้งศูนย์บริการพิเศษ

2.ศูนย์ซ่อมเครื่องมือช่าง

3.3D งานออกแบบ

4.งานซ่อมบำรุงของบริษัทฯ

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงวางแผนการบริการและควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน


คุณสมบัติ
  • เพศชาย อายุ 30  ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี ช่างเทคนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในงานบริหารจัดการ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า หรืองานซ่อมเครื่องมือช่าง
  • มีความรู้ความเข้าใจในงาน เครื่องกล เครื่องมือไฟฟ้า
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Office (Excel, Word) เป็นต้น
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี โดยเฉพาะการพูด และการฟัง
  • รักในงานบริการลูกค้า
  • มีไหวพริบ และทักษะในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อการปฏิบัติงาน

สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 40,000 บาทต่อปี
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันสังคม
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- วันหยุดพักร้อน / วันหยุดตามประเพณี
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ

บริษัท โฮมฮับ จำกัด (สำนักงานใหญ่อุบลราชธานี)
บริษัท โฮมฮับ จำกัด (สำนักงานใหญ่อุบลราชธานี)
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท โฮมฮับ จำกัด ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2519 เราเป็นผู้นำธุรกิจด้านการค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านครบวงจร นอกจากนั้นบริษัทยังเป็นผู้นำด้านให้บริการออกแบบและตกแต่งภายใน บริการซ่อมเครื่องมือช่าง บริการผสมสีพ่นรถยนต์ บริการประกอบและติดตั้ง ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่เรามุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากร

บริษัท โฮมฮับ จำกัด มีความพร้อมและยินดีเปิดโอกาสให้กับทุกท่านที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ รักความท้าทาย และความก้าวหน้า เพื่อร่วมงานและเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับเรา


  สโลแกน “ครบเรื่องบ้าน บริการดี ที่โฮมฮับ”

บริษัท โฮมฮับ จำกัด (สำนักงานใหญ่อุบลราชธานี)
ที่อยู่
270 หมู่ที่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณวรรณา แย้มศรี
โทรศัพท์
0819766622
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท โฮมฮับ จำกัด (สำนักงานใหญ่อุบลราชธานี)
พนักงานขายค้าช่วงและโครงการ
บริษัท โฮมฮับ จำกัด (สำนักงานใหญ่อุบลราชธานี)
ขอนแก่น, อุดรธานี, อุบลราชธานี
12,000 - 20,000 บาท/เดือน + Commission
บริษัท โฮมฮับ จำกัด (สำนักงานใหญ่อุบลราชธานี)
หัวหน้าฝ่ายบัญชีต้นทุนและควบคุมสินค้าคงคลัง
บริษัท โฮมฮับ จำกัด (สำนักงานใหญ่อุบลราชธานี)
ขอนแก่น, อุดรธานี, อุบลราชธานี
25,000 - 30,000 บาท/เดือน
บริษัท โฮมฮับ จำกัด (สำนักงานใหญ่อุบลราชธานี)
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ศูนย์บริการพิเศษ
บริษัท โฮมฮับ จำกัด (สำนักงานใหญ่อุบลราชธานี)
ขอนแก่น, อุดรธานี, อุบลราชธานี
25,000 - 40,000 บาท/เดือน
บริษัท โฮมฮับ จำกัด (สำนักงานใหญ่อุบลราชธานี)
ผู้จัดฝ่ายขายค้าช่วงและโครงการ
บริษัท โฮมฮับ จำกัด (สำนักงานใหญ่อุบลราชธานี)
ขอนแก่น, อุดรธานี, อุบลราชธานี
สามารถเจรจาต่อรองได้