กลับ

ผู้จัดการศูนย์วิจัยฟาร์มทดลองแมว (วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลี้ยง)

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
ด่วนมาก!
26/09/2022
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องทำงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
26/09/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
นครปฐม
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    บริหารและจัดการสัตว์ทดลอง (แมว) ให้เป็นไปตามหลักวิชาการสวัสดิภาพสัตว์ การสุขาภิบาลสัตว์ ตลอดจนควบคุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติต่อสัตว์เป็นไปอย่างถูกต้องและได้ผลทอลองที่มีความน่าเชื่อถือ

  1. ดำเนินการวางแผนเกี่ยวกับการทดสอบอาหาร พฤติกรรมสัตว์และอื่นๆ ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ควบคุมปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ผลที่มีความน่าเชื่อถือ
  2. พัฒนาและปรับปรุงวิธีการดูแลสัตว์ทอลองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  3. ดูแลสัตว์ทดลองให้มีรูปร่างที่สมส่วน และสุขภาพดี
  4. ประสานงานกับสัตวแพทย์ในการตรวจสุขภาพ ทำวัคซีน และรักษาสัตว์ รวมทั้งการวินิจฉัยร่วมอื่นๆ
  5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการทดลอง และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  6. บริหารและจัดการทรัพยากรและของใช้จำเป็นอื่นๆให้มีพร้อมใช้งานเสมอ
  7. จัดการของเสียอย่างเหมาะสมให้ตรงตามข้อกำหนดของบริษัท
  8. งานอื่นๆที่ได้รับหมอบมาย

คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาสัตวแพทยศาสตร์, สัตวศาสตร์, สัตวบาล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.
- มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการดูแลสัตว์เลี้ยง หรือจัดการฟาร์มสัตว์เลี้ยงไม่ต่ำกว่า 2 ปี
- สามารถใช้ Microsoft Office, SAP, Minitab ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการจัดการ การวางแผน ควบคุม และแก้ไขปัญหาได้ดี.
- มีความอ่อนโยน และมีจิตใจรักสัตว์
- มีความซื่อสัตย์และเก็บข้อมูลความลับได้ดี

ทำงานภายใต้บริษัท บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม


logoHR.png
dream2
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา

ความก้าวหน้าในอาชีพการงานของพนักงานเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักขององค์กร การช่วยให้คุณเติบโต จะช่วยให้เราเติบโตไปด้วย เราเป็นองค์กรระดับโลก และเรารู้สึกภูมิใจในวัฒนธรรมของเราที่ปลูกฝังให้พนักงานมีความเป็นผู้ประกอบการที่เติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ด้วยกระบวนการความคิดของเราที่พร้อมรับการปรับเปลี่ยนทำให้เราทำงานได้อย่างรวดเร็ว และเราพร้อมเปิดโอกาสที่มีอยู่มากมายรอท่านอยู่
JTG_Logo_allnews.png
การร่วมงานกับไทยยูเนี่ยนซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เปิดโอกาสให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตของธุรกิจอาหารทะเล ซึ่งจะทำให้คุณอยู่ในระดับแนวหน้าของนวัตกรรม รวมทั้งได้รับการยกย่องในการมีส่วนร่วมในการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
การค้าระหว่างประเทศ
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
การค้าระหว่างประเทศ
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
สวัสดิการดีมาก
เป็นที่ทำงานที่แรกที่ได้เรียนรู้งาน นำมาพัฒนาตนเอง
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
15/08/2019
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
15/08/2019
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

How We Began

Form our as a producer and exporter of canned seafood in 1981, we have today become one of thailand's top players with capacity of 70,000 metric tons.Our registered and paidup capital amounts to 360 million baht or 36 million common shares.

Today at TUM

Approximately 400 metric tons of tuna are currently processed each day by 6,000 quality-conscious men and women at our canning facilities, regarded in the industry as the largest in Asia. Our registered capital stands at 300 million Thai baht.

Equipped with 10,000 metric-ton cold storage, we constantly maintain well adequate inventory of tuna harvested from sources worldwide. They range in species from Skipjack to Yellowfin, Albacore, Tongol and to Bonito. Our high-quality products make strong presence across the continents; from USA to EU, Japan, Canada, South America, Australia and to New Zealand.

Over the years, we have built up unrivalled reputation for delivering premiun quality products to customers all over the world. Behind such a world-recognized performance lie our two corner stones - dedication to continued improvement in product quality and strong commitment to total customer satisfaction.

Today, we are moving forward more strongly than ever, striding to greater success, remaining on solid financial ground, and further securing our reputation internationally as the world's leading tuna processor.

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
ที่อยู่
979/13-16 M Floor, S.M. Tower Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
Khun Thidaporn Huabsomboon (Nicky)
โทรศัพท์
0-2298-0025 ต่อ 1115 Fax 0-2298-0443
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
เจ้าหน้าที่ Booking (Sea Freight)
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
กรุงเทพมหานคร
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
เจ้าหน้าที่ Checker
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
กทม. (พญาไท)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชี
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
กทม. (พญาไท)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
Supervisor แผนกวิศวกรรม (ดูแลเครื่องจักร/ต้นกำลัง/หม้อไอน้ำ&ระบบน้ำ) ปฏิบัติงานที่โรงงานสมุทรสาคร
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
สมุทรสาคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
เจ้าหน้าที่ Artwork
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
กทม. (พญาไท)
สามารถเจรจาต่อรองได้