กลับ
ยานพาหนะ/อะไหล่, เครื่องจักร
29/09/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ยานพาหนะ/อะไหล่, เครื่องจักร
29/09/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
อยุธยาและภาคกลาง
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
30,000 - 80,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนการพัฒนาสำนักงานให้สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกับนโยบายบริษัทฯ 
2. ควบคุมการทำงานภายในสาขาให้เป็นระเบียบตามนโยบายบริษัท จัดระบบและวิธีปฏิบัติงานให้ง่ายขึ้น
3. รับนโยบาย/วางแผน การทำงานของฝ่ายขายในสาขาให้บรรลุเป้าหมาย
4. วางแผน/ติดตามการทำงาน/ร่วมแก้ปัญหา งานบริการลูกค้าของฝ่ายช่าง
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. ชาย/หญิง

2. อายุ  30   ปีขึ้นไป

3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับพอใช้

4.  มีประสบการณ์ในงานบริหารอย่างน้อย 1 ปี

5. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
6. มีภาษาผู้นำ  สามารถใช้ข้อมูล  หลักการ และเหตุผลในการตัดสินใจ ได้


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ลาบวช
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ดิลก และ บุตร จำกัด
บริษัท ดิลก และ บุตร จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
ตัวแทนจำหน่ายรถยก Hyster จากยุโรป ญี่ปุ่น รถลากจูง Taylor Dunn และรถลากจูง  รถ Electric Stacker จากอิตาลี อะไหล่รถฟอร์คลิฟท์ ยาง งา แบตเตอรี่ โดยดำเนินกิจการมากว่า 35 ปี
 
ที่อยู่
49/20-21 Moo 4, Kingkaeo 30, Kingkaeo Rd., Rachathewa, Bangphli, Samut Prakan 10540
โทรศัพท์
0-2769-3000 Fax 0-2750-2456-7, 0-2750-0969,0-2769-3097
เว็ปไซต์
แบ่งปัน