กลับ

ผู้จัดการสำนักงานพัฒนาธุรกิจ (ประจำจังหวัดเชียงราย)

บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด
11/08/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
11/08/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
เชียงราย
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
30,000 - 50,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • 1. กำหนดแผนงานการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบาย และแผนงานรวมของบริษัทฯ
  • 2. จัดทำสัญญาคู่ค้าให้กับ Partner
  • 3. จัดอบรม และสัมมนาให้กับผู้สมัครให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยสามารถสื่อสาร อธิบาย โน้มน้าวและให้ความรู้ได้อย่างครบถ้วนแม่นยำ
  • 4. สามารถสื่อสาร อธิบาย โน้มน้าวและให้ความรู้เกี่ยวกับกับธุรกิจได้อย่างครบถ้วน
  • 5. ดูแลลูกค้าตั้งแต่เริ่มสมัคร จนถึงขั้นตอนการเซ็นสัญญา ได้ถูกต้องและทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
  • 6. บริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของทีมงาน ควบคุม ดูแล ติดตามการปฎิบัติงานให้สอดคล้องต่อนโยบาย
  • 7. งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
 • -  เพศชาย/หญิง
 • - อายุ 32-42 ปี
 • - วุฒิการศึกษา ป.ตรี/ ป.โท ทุกสาขา
 • - สามารถทำงาน 6 วัน หยุดวันอาทิตย์ได้
 • -มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก
 • -มีความละเอียดรอบคอบในด้านเอกสาร
 • -สามารถให้ข้อมูลและตอบคำถามแก่พาร์ทเนอร์เรื่องการเซ็นสัญญาและวางหลักประกันได้
 • -มีความรู้ในงานสินเชื่อ 3-5ปีขึ้นไป
 • -มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • -มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office

สวัสดิการ
- Annual leave
- Life insurance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด
บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
TD is the fastest-growing retail technology company in Thailand. We are disrupting the retail business landscape by shifting the paradigm of traditional retailers. Our company leverages tech-enabled business solutions to unleash local retailer’s potential. Our mission is to become the largest retail network in Southeast Asia, servicing over 100,000 mom-and-pop stores across ASEAN. We aim to ensure that all traditional retailers can be successful and able to thrive in the digitized world. At TD, we not only create business opportunities for traditional retailers but also improve the standard of living for the people. We are looking for highly-motivated candidates who can excel in a fast-paced, tech-driven, startup work environment.
บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด
ที่อยู่
No. 393, 393 Tower 3rd Floor, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ชื่อผู้ติดต่อ
Sornrath Pitiparnich
โทรศัพท์
064-252-1564
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด
Claim Process Supervisor
บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด
กรุงเทพมหานคร
20,000 - 30,000 บาท/เดือน
บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด
Trade Planning Manager
บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด
Contract Management & Process Improvement Manager
บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด
ผู้จัดการสำนักงานพัฒนาธุรกิจ (ประจำจังหวัด ชัยภูมิ/เลย)
บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด
ชัยภูมิ, เลย
30,000 - 50,000 บาท/เดือน