กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 6 ปี
ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
50,000 - 80,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า รวมถึงควบคุมและติดตามผลการบำรุงรักษา
- วางแผนและควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบสาธารูปโภคต่างๆ
- วางแผนและพัฒนาระบบงานซ่อมบำรุงให้มีคุณภาพตามกระบวนการเทคนิคและระบบควบคุมคุณภาพให้เหมาะสมกับองค์กร

คุณสมบัติ
  1. เพศชาย อายุ 32 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสหกรรม อย่างน้อย 5 ปี (ด้านปิโตรเคมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  4. มีทักษะในการวางแผนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีความรับผิดชอบสูง มีภาวะเป็นผู้นำ
  5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ SAP ได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- สวัสดิการกู้บ้าน ธอส.
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 4 รีวิว
flower of heart

4.0

Dream Company
ยอดเยี่ยม
3.5
3.4
2.6
4.1
ฟังเสียงจากบริษัท

Test

งาน หางาน สมัครงาน กลุ่มบริษัท เอส ซี ( SC GROUP) และ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) / บริษัทย่อย
งานฉลองวันเกิดประธานบริษัท
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.0
การคมนาคมขนส่ง
<1 ปี, อดีตพนักงาน
4.0
4.0
4.5
4.5
4.5
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
มากกว่า 12
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
04/09/2019
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
มากกว่า 12
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
04/09/2019
กลุ่มบริษัท เอส ซี ( SC GROUP) และ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) / บริษัทย่อย
กลุ่มบริษัท เอส ซี ( SC GROUP) และ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) / บริษัทย่อย
เกี่ยวกับบริษัท
“กลุ่มบริษัทเอสซี”

                            ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ 2528โดย คุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นองค์กรโลจิสติกส์ระดับสากล เริ่มต้นด้วยการให้บริการขนส่งเคมีภัณฑ์ต่อมาได้ขยายเข้าสู่ธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการเรือลากจูง(Tug Boat)ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เรือสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกชายฝั่งทะเลให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ จากนั้นได้ให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และสารเคมีให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีชั้นนำของประเทศไทย อาทิ ปตท. เชลล์ และเอสโซ่ เป็นต้น

                            รวมถึงได้ขยายกิจการทางด้านการขนส่งสินค้าทั่วไปทั้งเรือขนส่งสินค้า ท่าเรือขนส่งสินค้า คลังสินค้า คลังเก็บสารเคมี คลังก๊าซแอลพีจี เรือบรรทุกก๊าซแอลพีจีและคลังอุปกรณ์ออฟชอร์ ด้วยความมุ่งมั่นของคุณณัฐภพที่จะพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ในทุกๆส่วนงาน เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการขนส่งเชิงบูรณาการครบวงจรชั้นนำของภูมิภาค ทำให้ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านปิโตรเคมี พลังงานและบริการทางทะเลรายใหญ่ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศมากที่สุด

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

                            บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เริ่มก่อตั้งครั้งแรกใช้ชื่อว่า บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2525 (ภายใต้โครงการปุ๋ยแห่งชาติของทางภาครัฐบาล) โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อทำการผลิตปุ๋ยเชิงประกอบ เพื่อทดแทนการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ มีที่ตั้งของโครงการอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ซึ่งมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 50 ล้านบาท และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

                            ต่อมาในเดือนมกราคม 2536 บริษัทได้เริ่มจำหน่ายปุ๋ยเชิงประกอบ (N-P-K) เข้าสู่ตลาดโดยการนำเข้าปุ๋ยเคมีสำเร็จรูปมาจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “ปุ๋ยแห่งชาติ” เพื่อเป็นการสร้างฐานการตลาดในระยะแรก ก่อนที่บริษัทจะทำการผลิตและจำหน่ายจากโรงงานของบริษัทและได้เริ่มก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีเชิงประกอบ (N-P-K) ในปี 2538 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2538 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนโดยใช้ชื่อว่า บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับเข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2539

                            ในปี พ.ศ 2547 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) และล่าสุดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจที่เปลี่ยนไปจึงได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)  ปัจจุบันนอกจากการจำหน่ายปุ๋ยเคมีแล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการจำหน่ายยิปซั่ม แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ กรดกำมะถัน บริการด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลว บริการคลังสินค้า และบริการท่าเทียบเรือ อีกด้วย

                            ต่อมาในเดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด (NFC ถือหุ้น100%) ให้บริการคลังจัดเก็บน้ำมัน ที่มีความจุ 90 ล้านลิตร โดยการดำเนินการคลังน้ำมันเอ็นเอฟซีที ได้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายจัดส่งน้ำมันในระดับภูมิภาค ตอบสนองความต้องการของภาคการคมนาคมและขนส่งของไทย และสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐด้านการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

กลุ่มบริษัท เอส ซี ( SC GROUP) และ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) / บริษัทย่อย
ที่อยู่
88 The Parkland Road, Bangna Trad KM 5, Bang Na, Bangkok 10260
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณกรกนก ใจแสน
โทรศัพท์
0-2341-9039,084-5558101 Fax 0-2341-9099
แบ่งปัน