กลับ
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
งาน หางาน สมัครงาน
prev_arrow
next_arrow

ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
21/06/2022
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
21/06/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครพนม, นครราชสีมา, บึงกาฬ, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ, อุดรธานี, อุบลราชธานี, เลย
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • กลยุทธ์และความเสี่ยง : ตามเป้าหมาย Vision Mission ของบริษัทฯ โดยทำหน้าที่เข้าร่วมประชุมและกำหนดแผนการทำงานให้ฝ่ายต่างๆ ทราบและเข้าใจตรงกัน
 • จัดทำแผนงานออกมาให้เป็นรูปร่าง พร้อมนำความเด่นของบริษัทฯ ออกมาให้มากขึ้น
 •  พัฒนาระบบงานและช่วยให้ฝ่ายต่างๆ สามารถแก้ปัญหาและบรรลุงานได้ง่ายขึ้น
 •  รวบรวมข้อมูลจากส่วนงานต่างๆ เตรียมข้อมูล เพื่อวางแผนสนับสนุนฝ่ายต่างๆในอนาคต
 • จัดทำรายงานสรุปผลการประชุม และรายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ เสนอแก่คณะกรรมการบริษัทฯ
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำการดำเนินการด้านกลยุทธ์และความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและพนักงานในสังกัด
 • ศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทฯ และออกกระบวนการบ่งชี้เพื่อให้สามารถใช้สิ่งที่วิเคราะห์มาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • งานพัฒนา : ตามเป้าหมาย โดยทำหน้าที่ตรวจสอบระบบประเมินประสิทธิภาพของบริษัทฯ หากพบสิ่งที่ทำให้งานติดขัดหรือยากกว่าที่จะสามารถบรรลุได้อย่างมีนัยสำคัญ ให้เสนอปรับระบบได้ตามสมควร
 • ตรวจสอบความพึงพอใจในการทำงานของฝ่ายต่างๆ สอบถามและนำกลับมาปรับปรุงแผนงานในอนาคต
 • ค้นหาจุดอ่อนของบริษัทฯ ทั้งจากภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาระบบที่แข็งแกร่งในอนาคต
 • ประชุมและกำหนดนโยบายใหม่ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา
 • วิเคราะห์แผนงานกลยุทธ์ของบริษัทฯ เสนอแนวทางการแก้ไข เพื่อพัฒนานโยบายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ตรวจสอบพนักงานในสังกัด โดยทำหน้าที่ประเมินพนักงานในสังกัดจากงานที่มอบหมาย , ดูผลงานและคุณภาพของงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้รับ
 • ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของบริษัทงานระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น FSSC 22000,ISO 14000 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์และเข้าใจระบบริหารงานระบบมาตรฐาน FSSC 22000, ISO 14000 , HACCP, GMP และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


สวัสดิการ
- OT
- กองทุนฌาปณกิจสงเคราะห์พร้อมเงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัว
- กองทุนเงินทดแทน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทุนการศึกษา (สำหรับบุตรพนักงานประจำ)
- บ้านพัก (ฟรีสำหรับพนักงานประจำ)
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเบี้ยเลี้ยงนอกสถานที่
- รถบริการสำหรับพนักงานในกรณีเจ็บป่วย
- รถรับส่งนักเรียน (บุตรพนักงาน)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 1.5 – 4 ขวบ (บุตรพนักงานเรียนฟรี)
- สนามกีฬา
- ห้องพยาบาลบริการกรณีเจ็บป่วย
- อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตามแผนการอบรม
- อาหารเช้า – กลางวัน – เย็น สำหรับพนักงานรายเดือน(ฟรี)
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม

yousay
รีวิวที่น่าสนใจ
dream2

logourl
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
เป็นบริษัทที่เน้นพนักงานและชุมชนน่าอยู่และประทับใจและอยาดกลับไป
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
20/06/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
20/06/2022
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มเคไอ ก่อตั้งโดยตระกูล เสถียรถิระกุล ถือกำเนิดขึ้นในอุตสาหกรรมน้ำตาลในปีพ.ศ.2508 โดยได้ก่อตั้งโรงงานน้ำตาล
แห่งแรกของกลุ่มขึ้นที่จังหวัดชลบุรี 
     ต่อมาในปี พ.ศ.2533 ทางกลุ่มได้ย้ายฐานการผลิตจากจังหวัดชลบุรีมาที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาและในปี พ.ศ.
2546 บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด โรงงานน้ำตาลแห่งที่สองของกลุ่มก็ได้ถูกก่อตั้งขึ้นที่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
     กว่า 40 ปีของการทำธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพระบบ ISO9000:2000 มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมระบบ ISO14001:2004 GMP HALAL และ มอก.18001  นอกจากนั้นบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในระบบการจัดการด้านการเกษตร  เพื่อให้ได้ผลผลิตอ้อยที่ดีเข้าสู่โรงงาน  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพอ้อย  คุณภาพของเกษตรกร ตลอดจนคุณภาพของเทคโนโลยีเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำไร่อ้อย เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ก่อนจะนำมาผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จนได้น้ำตาลทรายคุณภาพดีได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้า
ปัจจุบัน กลุ่มเคไอ มีบริษัทในเครือแยกเป็นสามพื้นที่มี ทั้งหมด 5 บริษัท คือ
1.บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท
บนเนื้อที่ 2,500 ไร่ ของ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย
ด้วยกำลังการผลิตกว่า 28,000 ตันอ้อยต่อวัน พร้อมทั้งมีปริษัทในเครือ บ.ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลโดยใช้กากอ้อย เพื่อนำมาใช้ มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 42 เมกกะวัตต์
ต่อชั่วโมง  และอีกสองบริษัท  ไอโอแก๊ซ และโรงปุ๋ย
2.บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 950 ล้านบาท บนเนื้อที่ 1,000 ไร่ ของ ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ด้วยกำลังการผลิตกว่า 18,000 ตันอ้อยต่อวัน 
3.บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ด้วยทุนจดทะเบียน 995 ล้านบาท โดยตั้ง
อยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกับ บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จากพลังงานชีวมวล
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
ที่อยู่
246 หมู่ที่ 13 ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
โทรศัพท์
044-551-600-9 Fax 044-551-604
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
Process Engineer
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
ขอนแก่นและภาคอีสาน
20,000 - 30,000 บาท/เดือน + Commission
Tag:
หางานกาฬสินธุ์, หางานขอนแก่น, หางานชัยภูมิ, หางานนครพนม, หางานนครราชสีมา, หางานบึงกาฬ, หางานบุรีรัมย์, หางานมหาสารคาม, หางานมุกดาหาร, หางานยโสธร, หางานร้อยเอ็ด, หางานศรีสะเกษ, หางานสกลนคร, หางานสุรินทร์, หางานหนองคาย, หางานหนองบัวลำภู, หางานอำนาจเจริญ, หางานอุดรธานี, หางานอุบลราชธานี, หางานเลย, หางานการตลาดทั่วไป, หางานการตลาดออนไลน์, หางานการตลาดและการขาย, หางานจัดงานอีเว้นต์, หางานวิจัยและพัฒนา, หางานสื่อสารการตลาด, หางานเทรดมาร์เก็ตติ้ง, หางานแบรนด์ / ส่งเสริมการตลาด, หางานตัวแทนประกันภัย , หางานบริการลูกค้า, หางานบริหารกองทุน, หางานผู้บริหารระดับสูง, หางานพิจารณารับประกันภัย / Underwriter, หางานภาษีการเงิน, หางานลงทุน, หางานวิเคราะห์, หางานสถิติประกันภัย , หางานสินเชื่อ, หางานสินไหมทดแทน, หางานเจ้าหน้าที่การเงิน, หางานเร่งรัดหนี้สิน, หางานโบรกเกอร์, หางานผู้บริหารระดับสูงทั่วไป, หางานเศรษฐศาสตร์, หางานบริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google
หางานตามพื้นที่ที่ถูกค้นหาบ่อย