กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
ธุรกิจบริการ
24/11/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลภาพรวมของงานระบบวิศวกรรมทั้งหมดภายในอาคาร
 • รับนโยบาย-วางแผน-กระจายงานและติดตามให้งานเป็นไปตามเป้าหมายและสำเร็จลุล่วงด้วยดี
 • ประสานงานกับผู้ว่าจ้างในส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบ
 • เป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมของบริษัทฯหรือของอาคาร
 • จัดเตรียมกำลังพล และทรัพยากรให้พร้อม
 • ประเมินแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน และจัดทำรายงานสรุป

คุณสมบัติ
 1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 3. ผ่านงานด้านระบบวิศวกรรมอาคาร/ระบบประกอบอาคารสูง
 4. เข้าใจแบบก่อสร้างในระบบอาคารอย่างดี มีความรู้ด้านไฟฟ้า,ประปา
 5. มีใบประกอบวิชาชีพ กว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน(80,000 บ./ปี) และครอบครัว(20,000 บ./ปี)
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทุนการศึกษาบุตร
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- พักร้อนประจำปี 6-12 วัน
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
ช่างเทคนิค
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
ช่างเทคนิค
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
มิตรภาพทีมงานดี ช่วยเหลือ แบ่งปันกันตลอด
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
24/10/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
24/10/2022
บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (CPFM)
บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (CPFM)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (CPFM) ดำเนินธุรกิจบริหารอาคาร งานด้านวิศวกรรมอาคาร งานบริหารจัดการอาคารชุด งานบริหารจัดการพลังงาน งานตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบไฟฟ้า ด้วยความเป็นมืออาชีพมากกว่า 34 ปี
บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (CPFM)
ที่อยู่
เลขที่ 3 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
แผนกบุคคล
โทรศัพท์
0-2826-7899
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (CPFM)
ช่างเทคนิค(เดอะ คอร์ทยาร์ด ระยอง)
บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (CPFM)
ระยอง
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (CPFM)
เจ้าหน้าที่ดูแลสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อดิจิทัล
บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (CPFM)
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (CPFM)
เจ้าหน้าที่นำชมพิพิธภัณฑ์
บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (CPFM)
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้