กลับ
บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด
งาน หางาน สมัครงาน
prev_arrow
next_arrow

ผู้จัดการเขตการขาย

บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด
ด่วนมาก!
การตลาด, ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, สินค้าอุปโภค/บริโภค, อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุตสาหกรรมกระดาษ/เส้นใย, ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่, เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์, บรรจุภัณฑ์, ยานพาหนะ/อะไหล่, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, การคมนาคมขนส่ง, กราฟฟิก ดีไซน์, โฆษณา/ประชาสัมพันธ์, เฟอร์นิเจอร์, ไอที - ฮาร์ดแวร์, เครื่องจักร, การผลิต
27/06/2022
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องทำงานกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
การตลาด, ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, สินค้าอุปโภค/บริโภค, อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุตสาหกรรมกระดาษ/เส้นใย, ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่, เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์, บรรจุภัณฑ์, ยานพาหนะ/อะไหล่, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, การคมนาคมขนส่ง, กราฟฟิก ดีไซน์, โฆษณา/ประชาสัมพันธ์, เฟอร์นิเจอร์, ไอที - ฮาร์ดแวร์, เครื่องจักร, การผลิต
27/06/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครพนม, นครราชสีมา, บึงกาฬ, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ, อุดรธานี, อุบลราชธานี, เลย
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
25,000 - 50,000 baht/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. บริหารทีมงานเพื่อตอบสนองกับนโยบาย (KPI) และแผนงานรวมของบริษัทฯ
2. ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
3. เก็บรวบรวมข้อมูลของคู่แข่งขัน ติดตามความเคลื่อนไหวทางการตลาด และวิเคราะห์ กิจกรรมต่างๆเพื่อนำเสนอแผนงานและกิจกรรมส่งเสริมการขายแก่ผู้บริหาร
4. วิเคราะห์สภาพการแข่งขัน (4P และ SWOT) วิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายที่สามารถแข่งขันได้
5. วางแผนกลยุทธ์ กำหนดแนวทางและดำเนินการส่งเสริมการขายในช่องทาง Modern Trade, Online, Dealer
6. ดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่องทางที่ดูแล เพื่อผลักดันให้เกิดยอดขาย
7. จัดทำ Report , Business Plan , Business review , เจรจา ต่อรอง Trade Agreement
8. ค้นหาลูกค้ารายใหม่เพื่อสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัท
9. ตรวจติดตามการชำหนี้จากลูกค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด


คุณสมบัติ
1.วุฒิการศึกษา ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย ด้านการตลาด 3 ปีขึ้นไป
3.มีทักษะในการบริหารทีมงาน คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ตัดสินใจ 2 ปีขึ้นไป
4.มีทักษะในการเจราจาและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
5.มีทักษะด้ายการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่างดี


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ที่พักสวัสดิการ (ตามระดับตำแหน่งงาน)
- ประกันสังคม
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา

บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายตาข่ายและอุปกรณ์การประมง การเกษตร ตลอดจนอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีขนาดใหญ่และประสบความสำเร็จที่สุดบริษัทหนึ่งในโลก ภายใต้แบรนด์สินค้า " เรือใบ " หรือ ' SHIP ' ที่มีความมั่นคงมากว่า 45 ปี
JTG_Logo_allnews.png
บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด
บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัทขอนแก่นแหอวน บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายตาข่ายและอุปกรณ์การประมง การเกษตร ตลอดจนอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีขนาดใหญ่และประสบความสำเร็จที่สุดบริษัทหนึ่งในโลก ภายใต้แบรนด์สินค้า " เรือใบ " หรือ ' SHIP ' ที่มีความมั่นคงมากว่า 45 ปี
บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด
ที่อยู่
115 Mitraparb Highway,Muang Khon Kaen, Khon Kaen 40000
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายทรพยากรบุคคล แผนกสรรหาบุคลากร
โทรศัพท์
043-221-880 ต่อ 405, 086-458-2093
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางานการตลาด, หางานไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, หางานสินค้าอุปโภค/บริโภค, หางานอิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า, หางานอุตสาหกรรมกระดาษ/เส้นใย, หางานปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่, หางานเคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์, หางานบรรจุภัณฑ์, หางานยานพาหนะ/อะไหล่, หางานค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, หางานการคมนาคมขนส่ง, หางานกราฟฟิก ดีไซน์, หางานโฆษณา/ประชาสัมพันธ์, หางานเฟอร์นิเจอร์, หางานไอที - ฮาร์ดแวร์, หางานเครื่องจักร, หางานการผลิต, หางานกาฬสินธุ์, หางานขอนแก่น, หางานชัยภูมิ, หางานนครพนม, หางานนครราชสีมา, หางานบึงกาฬ, หางานบุรีรัมย์, หางานมหาสารคาม, หางานมุกดาหาร, หางานยโสธร, หางานร้อยเอ็ด, หางานศรีสะเกษ, หางานสกลนคร, หางานสุรินทร์, หางานหนองคาย, หางานหนองบัวลำภู, หางานอำนาจเจริญ, หางานอุดรธานี, หางานอุบลราชธานี, หางานเลย, หางานการตลาดทั่วไป, หางานการตลาดออนไลน์, หางานการตลาดและการขาย, หางานจัดงานอีเว้นต์, หางานขายปลีก / ขายส่ง / จัดจำหน่าย, หางานงานขายทั่วไป, หางานSale Modern Trade, หางานขายโมเดิร์นเทรด, หางานโมเดอร์นเทรด, หางานโมเดิร์นเทรด, หางานบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด