กลับ

ผู้จัดการแผนกบริหาร (ประจำโรงงาน จ. สมุทรสาคร)

บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
10 - 20 ปี
สมุทรสาคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-รับนโยบายมาวางแผนงาน กำหนดขั้นตอน/มาตรการ/ เป่าหมาย/ การดำเนินงาน พร้อมควบคุมและติดตาม ตลอดจนจัดการอัตรากำลัง ประสานงาน สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพ/ คุณภาพ ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม และงบประมาณที่กำหนด

-ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงงานในแผนกบริหาร เพื่อหาแนวทางการแก้ไข/ ป้องกันเสนอต่อผู้บังคังบัญชา

-รับผิดชอบในการควบคุม และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส และเอื้ออำนวยต่อประโยชน์ของบริษัท

-ร่วมประชุม วางแผน หรือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดผลเสียหาย

-วางแผนพัฒนาแผนก และควบคุมการดำเนินการจัดทำงบประมาณในแผนก

-สรุป และจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของแผนก รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบ

-รวบรวม จัดเก็บแฟ้มเอกสารสำคัญต่างๆ แยกประเภทเก็บรักษาเพื่อตรวจสอบอ้างอิง

-ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง

-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms. Office ในระดับดี 

-มีประสบการณ์ด้านบริหารทั่วไปในโรงงาน 10 ปีขึ้นไป

-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

-มีความน่าเชื่อถือและมีความเป็นผู้นำ  

-มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ

-มีทักษะการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว และการเข้าถึงแหล่งความรู้

-มีความเชื่อว่าผลงานที่ดีนั้นเกิดจาการฝึกฝน พัฒนาทักษะการทำงานของตน

มีมุมมองที่เชื่องโยงกับอาชีพการทำงาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
above standard
4.5
4.0
3.2
3.5
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.3
วิศวกร
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.3
4.3
3.7
3.5
4.7
ภาพรวมถือว่าดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
11/09/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
11/09/2023
บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท สยามเม็ททัล จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2519 ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำในวงการประตู หน้าต่างอลูมิเนียมของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสรรค์งานผนังกระจกที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับอุตสาหกรรมการก่อสร้างและอุตสาหกรรมด้าน Curtain Wall ของประเทศไทย บริษัทฯ ได้ให้บริการและได้สร้างผนังกระจก (Curtain Wall) ที่มีคุณภาพสูงให้กับอาคารต่างๆ เป็นจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็นบทพิสูจน์ว่าบริษัทฯ คือ ผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้นำแห่งการพัฒนา สินค้าคุณภาพ ให้แก่วงการก่อสร้าง

บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่
2445/27-30 อาคาร ธารารมณ์ บิสซิเนสทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์
0-2318-1383,02-318-1385 ต่อ 127,151 Fax 0-2319-1782
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานการก่อสร้าง/การตกแต่ง, หางานสมุทรสาคร, หางานจัดซื้อทั่วไป, หางานธุรการทั่วไป, หางานการเงินและการบัญชี, หางานงบประมาณ, หางานตรวจสอบบัญชี, หางานบัญชีทั่วไป, หางานบัญชีภาษี, หางานAccountant, หางานFinancial, หางานInternational Purchasing, หางานLocal Purchasing, หางานOversea Purchasing, หางานPurchase, หางานPurchasing And Supply Chain, หางานPurchasing Management, หางานWarehouse, หางานWarehouse Management System, หางานการเงินและการบัญชี, หางานควบคุมคลังสินค้า, หางานจัดซื้อจัดจ้าง, หางานจัดซื้อต่างประเทศ, หางานจัดซื้อภายในประเทศ, หางานจัดซื้อในประเทศ, หางานบริหารคลังสินค้า, หางานบริหารงานคลังสินค้า, หางานระบบบริหารคลังสินค้า, หางานสั่งซื้อสินค้า, หางานบริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อ่านต่อ