กลับ
การคมนาคมขนส่ง, การค้า/นำเข้า/ส่งออก
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การคมนาคมขนส่ง, การค้า/นำเข้า/ส่งออก
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
30,000 - 50,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. รับมอบ แผนกลยุทธ์ นโยบายและแผนงานจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุมดูแลจุดให้บริการ DC , Shop และ Drop point ที่รับผิดชอบ
2. กำหนดและวางแผน การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงาน แผนกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ
3. ดูแล ควบคุมและติดตาม การให้บริการของจุดบริการ DC , Shop และ Drop point ที่รับผิดชอบ
- 3.1. ด้านลูกค้าและยอดขาย
- 3.2. ด้านต้นทุน
- 3.3. ด้านประสิทธิภาพ
- 3.4. ด้านภาพลักษณ์องค์กร
4. รายงาน ผลการดำเนินการของจุดให้บริการ วิเคราะห์ยอดขาย, ต้นทุนกระจาย, ต้นทุนขนย้าย, สินค้าไม่ได้รับการดำเนินการ , สินค้าเสียหาย , สินค้าสูญหาย ,ตัวชี้วัด KPI’s , ประสิทธิภาพการให้บริการ ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงานและแผนปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งจัดทำไฟล์นำเสนอให้กับผู้บริหาร
5. สื่อสาร ผลการปฏิบัติงานทางด้านยอดขาย ต้นทุนและประสิทธิภาพ ข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆ การปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือกระบวนการใหม่ให้พนักงานรับทราบอยู่เสมอ รวมทั้งประชุมทีม DC leader

คุณสมบัติ
1. การศึกษาระดับ ป.ตรี เทียบเท่า หรือสูงกว่า สาขาโลจิสติกส์
2. ประสบการณ์ทำงานด้านโลจิสติกส์ อย่างน้อย 2 ปี
3. มีจิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind)
4. มีทัศนคติที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
5. มีวินัย เสียสละ มีความมุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบต่อความสําเร็จของงาน
6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและสามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
7. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะเวลาได้และออกปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือต่างจังหวัดได้
8. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
9. สามารถใช้โปรแกรม Window Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ประกันสังคม
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
above standard
4.8
5.0
4.0
5.0
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
บัญชี
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
เพื่อนร่วมงาน เหมือนครอบครัว
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
29/05/2020
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
29/05/2020
บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด
บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด เราคือผู้นำการให้บริการด้านการกระจายสินค้าด่วนทั่วประเทศ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความพร้อมในการบริการ ด้วยระบบโปรแกรมและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ตั้งแต่การคัดแยกสินค้าด้วย Barcode เพื่อแยกปลายทาง อีกทั้งระบบยังออนไลน์ทุกศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ ทำให้สามารถติดตามสินค้าได้ตลอดเวลาจนถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัย พร้อมการแจ้งผลการจัด ส่งด้วยรูปภาพและลายเช็นดิจิตอลผ่านระบบ Mobile Application แบบ Real Time

นอกจากนี้ เรายังมีบริการคลังสินค้าบนทำเลทอง และบริการจัดการคลังสินค้าครบวงจร รวมไปถึงจุดบริการรับสินค้าที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://www.nimexpress.com
บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด
ที่อยู่
19/28-30 ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
0-2096-3333 ต่อ 1115
เว็ปไซต์
แบ่งปัน